MWS Multimedia w szkole profil

Redakcja MWS

Portal edukacyjny MWS tworzy grono profesjonalistów, które od 2008 roku oferuje wiedzę płynącą z doświadczenia i wspiera nauczycieli w przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie, w którym będą oni potrafili sprawnie korzystać z nowych technologii, z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego i zawodowego, ale także rozwoju społeczeństwa i gospodarki.


Rozumiemy wyzwania jakie się wiążą z wprowadzaniem do szkół nowoczesnych pomocy dydaktycznych, jak i te, które stoją przed nauczycielami przy wdrażaniu zmiany metodyki nauczania i odpowiedniego podejścia pedagogicznego.


Od wielu lat szkolimy nauczycieli podczas ogólnopolskich i regionalnych konferencji oraz warsztatów. Prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych w szkołach, a także webinaria z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań sprzętowych.

Publikacje: