Doświadczenia z fizyki – laboratoria cyfrowe einstein™

artykuł sponsorowany

Podręczniki do fizyki einstein zawierają 31 doświadczeń dla uczniów, którzy korzystają z oprogramowania MultiLAB4, czujników einstein™ oraz tabletu LabMate bądź komputera lub laptopa. Każde z doświadczeń składa się z 8 części: wstęp, potrzebne wyposażenie, przygotowanie wyposażenia, przygotowanie doświadczenia, procedura, analiza danych, pytania i rozmowa wraz z zaproponowaniem podobnych pomysłów.

Poniżej krótko omawiamy poszczególne scenariusze zajęć. Cały podręcznik pobrać można na naszej stronie.

Czas trwania poszczególnych lekcji jest ustalany indywidualnie (w zależności od tego ile czasu chcemy przeznaczyć na zajęcia), lekcja może potrwać 45 minut. Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów przeprowadzone może zostać więcej, niż jedno doświadczenie.

Program zajęć: Warsztaty zaczynają się od wprowadzenia, przygotowania czujników oraz wszystkich potrzebnych elementów. Zasadnicza część działań to ustawienie czujników, przeprowadzenie doświadczenia i analiza zaobserwowanych danych. Zajęcia kończą się zadaniem pytań dotyczących przeprowadzonego doświadczenia, rozmową i burzą mózgów.

Rozdział 1. Dopasowywanie wykresów ruchu

 • Cel ogólny: Zbadane zostanie korzystanie z dalmierza. 
 • Zachodzące procesy: W tym doświadczeniu uczniowie będą poruszali się przed urządzeniem i obserwowali wykresu ruchu.

Rozdział 2. Pomiary położenia i prędkości

 • Cel ogólny: Użycie dalmierza do prześledzenia ruchu piłki.  
 • Zachodzące procesy: W doświadczeniu zmierzona zostanie średnia prędkość piłki, dzięki zaobserwowaniu czasu i drogi.

Rozdział 3. Ruch po równi pochyłej

 • Cel ogólny: Badanie właściwości ruchu.
 • Zachodzące procesy: W doświadczeniu, poprzez umieszczeniu wózka na równi pochyłej, zbadanie zostanie zachowanie jego ruchu.  

Rozdział 4. Współczynnik tarcia

 • Cel ogólny: Doświadczenie pokazujące zależności tarcia, w zależności od powierzchni.
 • Zachodzące procesy: Doświadczenie pokazujące siłę tarcia, poprzez przeciągnie przedmiotów, na różnych powierzchniach za pomocą siłomierza.

Rozdział 5. Trzecia zasada dynamiki Newtona

 • Cel ogólny: Przy użyciu siłomierza, potwierdzona zostanie trzecia zasada dynamiki Newtona.
 • Zachodzące procesy: W tym doświadczeniu zbadane zostanie oddziaływanie na siebie ciał przy użyciu siły

Rozdział 6. Działanie stałej siły na poruszający się obiekt

 • Cel ogólny: Zbadanie wpływu stałej siły na wózek.
 • Zachodzące procesy: Na wózek zastosowana zostanie siła grawitacji, za pomocą sznurka i ciężarku, następnie dzięki inteligentnemu bloczkowi zmierzona zostanie jego prędkość.

Rozdział 7. Druga zasada dynamiki Newtona

 • Cel ogólny: Zbadana zależności między siłą a przyspieszeniem.
 • Zachodzące procesy: Działająca na wózek grawitacja zostanie zwiększona poprzez dodanie ciężarku, następnie za pomocą czujnika ruchu obrotowego zmierzone zostanie przyspieszenie.

Rozdział 8. Energia podrzuconej piłki

 • Cel ogólny: Zbadanie energii podrzuconej piłki.
 • Zachodzące procesy: Dzięki dalmierzowi zmierzona zostanie energia piłki podrzuconej i piłki spadającej.  

Mogą Cię również zainteresować: