Warmia i Natanga – krainy historyczne dawnych Prus

Warmia

Cel wycieczki

Celem wycieczki jest pokazanie atrakcyjnych miejsc Warmii i Natangii, historycznych krain należących do dawnych Prus. Zapoznanie z ciekawą i bogatą historią. Pokazanie walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższych okolic. Cennych zabytków, przeróżnych osobliwości, wielokulturowości, ciekawych ludzi — pełnych pasji i przepięknych krajobrazów.

PLAN WYCIECZKI

Dzień 1

9:00 – 9:45

Przyjazd do Górowa Iławeckiego. Zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

10:00 – 11:30

Przyjazd do Żywkowa „Bocianiej wsi”. Obserwowanie i liczenie z platformy widokowej największej kolonii bociana białego w Polsce. Podczas sezonu jest ich 5-krotnie więcej niż mieszkańców. Zwiedzanie muzeum. Możliwość skosztowania miejscowych wypieków i przysmaków.


11:45 – 12:30

Przyjazd na Górę Zamkową (216 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Wzniesień Górowskich. Wejście na szczyt i oglądanie panoramy okolic oraz źródeł rzeki Wałszy. Na Górze Zamkowej w 1. połowie XIX w. prowadził obserwacje astronomiczne Friedrich Wilhelm Bassel — profesor Uniwersytetu Królewieckiego i założyciel tamtejszego obserwatorium astronomicznego. Wybitny astronom, który dokonał pomiarów położenia około 50 tys. gwiazd.


13:00 – 15:00

Przyjazd do Pieniężna. Pobyt w Rezerwacie Przyrody, „Dolina Rzeki Wałszy” jednym z najstarszych w Polsce. Za rezerwat uznany był już przed I wojną światową.

 • Zwiedzanie Ścieżki edukacyjnej „Czarci Jar”.
 • Udział w grze dydaktycznej „Tropiciele”. Uczniowie na podstawie pozostawionych przez zwierzęta śladów, tropów próbują określić jakie organizmy zamieszkują las.
 • Obejrzenie kaplicy przy „cudownym źródle”, woda zawiera duże ilości siarczku żelaza, ma zapach siarkowodoru. Kaplica ufundowana została w 1826 r. przez rodzinę Gehrmanów. Według legendy woda wypływająca w tym miejscu miała cudowne właściwości lecznicze.
 • Wejście na drewnianą wieżę widokową, skąd można podziwiać widok na zalesioną dolinę.
 • Pobyt przy najwyższym czynnym moście kolejowym w Polsce — wysokość przęseł 28,5 m, dzieło architektury technicznej.

15:15 – 15:45

Obiad w Pieniężnie w restauracji Bykoland.

16:00 – 17:30

Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego Księży Werbistów — Misjonarzy. Muzeum oferuje najbogatszą kościelną kolekcję misyjno-etnograficzną w Polsce. Możliwość odbycia podróży dookoła świata. Znajdziemy tu eksponaty ze wszystkich kontynentów. Stroje, figurki, instrumenty muzyczne, a nawet „specjalistyczne” buty szamana.

18:15 – 22:00

Powrót do Górowa Iławeckiego. Kolacja w internacie. Czas wolny.

22.00

Cisza nocna.

Dzień 2

7:30 – 8:30

Pobudka i śniadanie w internacie.

9.00 – 11.00

Przyjazd do Lidzbarka Warmińskiego, który przez kilka stuleci był siedzibą biskupów warmińskich. Obecnie pełnił rolę stolicy Warmii.

 • Zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich z XIV w., jednego z piękniejszych zamków na terenie Polski. Dawna rezydencja biskupów warmińskich. Tutaj żyli i tworzyli m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Ignacy Krasicki.
 • Obejrzenie multimedialnej wystawy „Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim”.
 • Udział w grze dydaktycznej „Poszukiwacze historii”. Uczniowie pracują w grupach, otrzymują plan, za pomocą którego próbują odnaleźć ukryte na terenie zamku artefakty historyczne.

11.15 12:00

Zwiedzanie Oranżerii Krasickiego, pawilonu ogrodowego uważanego za architektoniczną perłę czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na terenie obiektu znajdują się ogrody biskupie oraz pałacyki pełniące funkcje rezydencji letnich.

12:15 – 13:15

Spacer po starym mieście w Lidzbarku Warmińskim.

13.30 – 15.30

Pobyt w Termach Warmińskich, skorzystanie z atrakcji Aquaparku.

16:00 – 16:30

Obiad na terenie Term Warmińskich.

17:00 – 17:30

Powrót do Górowa Iławeckiego. Czas wolny.

17:45 – 19:00

Wizyta w Centrum Barka — Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia Jesteśmy Razem w Górowie Iławeckim. Zapoznanie się ze specyfiką pracy ośrodka. Udział w debacie na temat ,”Empatia – sposoby na współodczuwanie. Warto sobie pomagać”.


19:15 22:00

Kolacja w internacie. Czas wolny.

22.00

Cisza nocna

Dzień 3

7:30 – 8:30

Pobudka i śniadanie w internacie.

9:00 – 12:00
Zwiedzanie Górowa Iławeckiego, położonego na siedmiu pagórkach, nad rzeką Młynówką. Miasto leży w krainie historycznej Prusy Dolne, na obszarze dawnej Natangii.

 • Stare miasto z kamienicami i murami miejskimi z XV w.
 • Ratusz Górowski budynek wybudowany w stylu gotyckim z XIV w.
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowany w stylu neogotyckim, z 1895 r. – Cerkiew Greckokatolicka z XIV w., z przyległą smukłą XV-wieczna murowaną dzwonnicą. Wewnątrz zobaczyć można barokowe malowidło sufitowe oraz ikonostas Jerzego Nowosielskiego.
 • Plebania, gdzie w 1807 r. nocował cesarz Napoleon I Bonaparte.
 • Muzeum Gazownictwa, które mieści się w zabytkowym budynku Gazowni.
 • Kolejowa wieża ciśnień.
 • Pozostałości cmentarza żydowskiego.

12:30 – 14:30

Powrót do internatu, spotkanie z mniejszością ukraińską, przybliżenie historii oraz folkloru ukraińskiego. Występ zespółu Pieśni i Tańca „Dumka”. Zaproszenie do wspólnej zabawy.

15.00

Obiad w internacie. Wykwaterowanie, powrót do domu.

DEBATA „EMPATIA – SPOSOBY NA WSPÓŁODCZUWANIE.WARTO SOBIE POMAGAĆ”

1. Z czym kojarzy się słowo empatia?

 • Uczestnicy debaty zapisują na karteczkach swoje propozycje.
 • Odczytują na forum grupy.
 • Wspólne sformułowanie definicji empatii.

2. Jaka jest różnica między współczuciem, a współodczuwaniem?

3. Po co nam empatia?

4. Czy empatii można się nauczyć?

5. Co najbardziej rani nas w zachowaniu innych ludzi?

6. Wewnętrzna autorefleksja.

 • Uczestnicy próbują wyobrazić sobie, jakimi potrzebami może kierować się druga osoba.
 • Jak druga osoba może to widzieć, co może myśleć i czuć?

7. Rozmowa o sposobach niesienia pomocy innym — przykłady.

 • Dlaczego pomagamy innym?
 • Jak można pomagać innym?
 • Jakie mamy organizacje, stowarzyszenia, przedsięwzięcia itp., które mają na celu pomaganie ludziom?

8. Refleksja nad dawaniem i otrzymywaniem. Podsumowanie debaty. – Uczestnicy kończą zdanie: Warto być empatycznym, ponieważ…

Autorką planu wycieczki jest Beata Ruszczyk — Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach

Mogą Cię również zainteresować: