Patrycja Zgondek - specjalistka STEM

Patrycja Balogh

Farmaceutka z dyplomem magistra z zarządzania od kilku lat łączy wiedzę z obu dziedzin zajmując się zawodowo nowymi technologiami w edukacji. Jest przekonana, że edukacja STEM to nie tylko system czy polityka edukacyjna, ale przede wszystkim skuteczny sposób na nauczanie. Wie, jakie wyzwania stoją przed szkołami w obliczu powszechnej cyfryzacji i aktywnie uczestniczy we wprowadzaniu zmian prowadząc szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu najnowszych rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność kształcenia.