Połączenie zewnętrznego urządzenia przez Bluetooth

12 listopada 2020
Połączenie zewnętrznego urządzenia przez Bluetooth

Jak podaje Wikipedia – Bluetooth to “standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, smartfon i wieloma innymi.Dzięki zastosowaniu go w naszych urządzeniach mobilnych możemy łączyć się obecnie nie tylko z wyżej wymienionymi urządzeniami, ale również z robotami do nauki programowania, data loggerami, czy innymi urządzeniami posiadającymi wbudowany adapter umożliwiający bezprzewodową komunikację. Dzięki temu nasz telefon może stać się kontrolerem / pilotem zdalnego starowania innych urządzeń.

Aby do tego doszło musimy najpierw połączyć się z urządzeniem, którym chcemy sterować, bądź (jak w przydatku słuchawek), takim które rozszerzy możliwości naszego sprzętu.

Po pierwsze musimy się upewnić, że urządzenie, z którym chcemy się połączyć ma uruchomiony przekaźnik Bluetooth. W przypadku, np. bezprzewodowych słuchawek należy je włączyć a urządzenie automatycznie uruchomi tą funkcjonalność. W innych przypadkach, np. radia samochodowego należy uruchomić go manualnie według instrukcji producenta lub – jak w przypadku głośników przenośnych – nacisnąć przycisk (najczęściej z logiem tej funkcji), który spowoduje automatyczne uruchomienie ten funkcji.

Następnym krokiem jest uruchomienie funkcji Bluetooth na urządzeniu mobilnym. W większości przypadków opcja ta znajduje się w górnym rozwijanym menu. By zobaczyć opcje w nim się znajdujące, należy przeciągnąć palcem z góry w dół ekranu naszego urządzenia. Podczas tego ruchu rozwinięte zostanie okno dialogowe z kilkoma bądź kilkunastoma funkcjami, wśród których powinniśmy znaleźć opcję Bluetooth.

By uruchomić tą funkcję wystarczy nacisnąć ikonę Bluetooth– zostanie ona aktywowana i w przypadku już wcześniej sparowanych urządzeń zostaną (jeśli również są uruchomione i funkcja ta działa) połączone automatycznie. W przypadku nowego urządzenia należy je sparować. Aby to zrobić, należy przytrzymać przez chwilę ikonę Bluetooth – pojawi nam się nowe okno, w którym jedną z dostępnych opcji będzie Szukaj dostępnych urządzeń. Po jej wybraniu nasz tablet czy smartfon rozpocznie wyszukiwanie wszystkich urządzeń znajdujących się w najbliższej okolicy. Po zakończeniu wyszukiwania należy wybrać z listy urządzenie z którym chcemy się połączyć.

Uwaga: ze względu na duże pole wyszukiwania urządzeń (zazwyczaj do 10 m) i powszechność korzystania urządzeń z tego typu połączeń bezprzewodowych, należy upewnić się, że wybieramy odpowiednie urządzenie. W przypadku złego wyboru, nie uda nam się połączyć lub połączymy się nie z tym urządzeniem, z którym chcieliśmy.

Jeśli opcja uruchomienia funkcji Bluetooth nie jest dostępna w rozwijanym z góry menu możemy znaleźć ją w Menu -> Ustawienia -> Bluetooth. Kolejne kroki łączenia i/lub parowania danego urządzenia są identyczne jak w przypadku uruchomienia tej funkcji z górnego menu.

Niekiedy część urządzeń będzie nas prosiła o stworzenie i podanie hasła na parowanym urządzeniu . W takim przypadku należy utworzyć hasło, które należy wpisać w obu urządzeniach w pierwszej kolejności na smartfonie lub tablecie, a następnie na parowanym urządzeniu (np.: TV, robot do programowania, itp).

Istnieje również możliwość uruchomienia funkcji Bluetooth poprzez aplikację, która będzie łączyć się z zewnętrznym urządzeniem. W zależności od aplikacji mamy różne możliwości połączenia.

Pierwszym z nich jest łączenie automatyczne – jeśli w aplikacji wybierzemy działanie, które ma wpłynąć na urządzenie zewnętrzne, otrzymamy informację, że aplikacja ta chce uruchomić Bluetooth – jeśli chcemy korzystać z zewnętrznego urządzenia musimy wyrazić na to zgodę. Następnie aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenia, na którym ma być wykonana żądana przez nas akcja (oczywiście musi być ono uruchomione).

Drugim ze sposobów jest samodzielne wyszukanie urządzenia. W zależności od aplikacji, w jej menu lub na głównym ekranie, będziemy mieli możliwość wyboru opcji, która pozwoli nam na wyszukanie danego urządzenia, np.: będzie widoczna opcja połącz / wyszukaj urządzenie.

Mogą Cię również zainteresować: