Jak korzystać z aparatu na urządzeniach mobilnych?

15 października 2020
Jak korzystać z aparatu na urządzeniach mobilnych

By korzystać z aparatu, należy na początku uruchomić aplikację odpowiedzialną za wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów. Zazwyczaj, w większości urządzeń mobilnych aplikacja ta posiada ikonę aparatu i tak też jest opisana. Zdjęcia i filmy, które wykonujemy, zapisują się w galerii naszego urządzenia – w zależności od typu i modelu, znajdziemy je w folderze opisanym Pliki, Galeria czy Menadżer plików.

Po uruchomieniu aplikacji na naszym ekranie zobaczymy podgląd obrazu. By wykonać zdjęcie należy nacisnąć okrągły przycisk znajdujący się na środku przy dolnej krawędzi. Jeśli nasze urządzenie posiada dwa aparaty (przedni i tylni) mamy możliwość wyboru, z którego z nich chcemy w tym momencie skorzystać. Po prawej stronie od przycisku wykonywania zdjęcia znajduje się przycisk, po którego naciśnięciu zmienimy kamerę z tylnej na przednią i odwrotnie.

Mamy również możliwość zmiany ustawień wykonywania zdjęcia. Na górze ekranu znajduje się ikona koła zębatego, po której naciśnięciu pojawia się okno dialogowe (czasem ikona jest ukryta w pasku menu oznaczonego jako 3 poziome kreski), w którym możemy ustawić według naszych preferencji właściwości takie jak, np.: samowyzwalacz, lampa błyskowa, kontrast, nasycenie itp. Należy pamiętać, że w zależności od urządzenia jakie posiadamy, część z tych funkcji może znajdować się u góry ekranu i po ich dotknięciu mamy możliwość włączenia / wyłączenia danej opcji (np.: lampy błyskowej). Dodatkowo dostępne opcje mogą różnić się między urządzeniami oraz modelami urządzeń, podobnie jak ich parametry.

Dzięki aplikacji aparatu mamy również możliwość wykonywania filmów. Aby zmienić ustawiania aparatu z funkcji robienia zdjęć na wykonywanie filmów, należy przesunąć pasek z opcjami znajdującymi się ponad przyciskiem do wykonywania zdjęć. Przesuwając w prawo lub lewo odnajdujemy opcję film lub wideo i w momencie, gdy znajdzie się ona nad przyciskiem zdjęć odrywamy palec od ekranu – w tym momencie nasz smartfon lub tablet będzie wykonywał nagrania. By rozpocząć nagranie należy nacisnąć przycisk, który służy do wykonywania zdjęć. Film będzie nagrywany do momentu, w którym mu nie przerwiemy poprzez ponowne naciśnięcie wcześniej wspomnianego przycisku. Funkcja ta jest przydatna, np.: podczas szkolnych uroczystości, gdy chcemy uwiecznić naszych uczniów, np.: podczas przedstawienia czy apelu. Dzięki zalogowaniu się na konto pocztowe mamy również możliwość wysłania stworzonego materiału, np.: naszym współpracownikom czy na adres mailowy szkoły.

Mogą Cię również zainteresować: