Kryteria podziału 0,4 procent rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 2020 (wsparcie)

Prawo oświatowe 6 kwietnia 2020
MWS Kryteria podziału subwencji

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (KLIKNIJ TUTAJ).

W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. 

W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Termin na składanie wniosków przez placówki mija 29 maja 2020 r.
Informujemy, że mimo pandemii, składanie wniosków planowane jest bez zakłóceń.

Informujemy, że laboratoria cyfrowe einstein™ spełniają warunki określone w programie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przyrodniczych.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawy promocyjne odrębnie dla każdego przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

(POBIERZ ULOTKĘ)

Na stronie www.laboratoriumszkolne.pl znajdą Państwo aktualne informacje, kryteria podziału oraz wniosek.

Mogą Cię również zainteresować: