Konkurs dla Nauczycieli na najciekawszy plan wycieczki w regionie!

Nasze akcje 1 marca 2021
Konkurs dla nauczyciela

Z radością ogłaszamy konkurs dla Nauczycieli na najciekawszy plan wycieczki w swojej okolicy. Na zwycięzców czekają 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia!

I miejsce: kamera internetowa Qomo QWC-004 oraz duża torba

II i III miejsce: atrakcyjny pakiet materiałów biurowych oraz duża torba

IV-VI wyróżnienia: duża torba

Konkurs z trwa do 26 marca (23:59)

Szczegóły konkursu:

Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:

 • musi zawierać wypełnioną kartę wycieczki, czyli plan wycieczki w regionie/okolicy (maksymalnie 3-dniowa wycieczka) oraz zaplanowaną wieczorną dyskusję na temat: „Empatia – sposoby na współodczuwanie. Warto sobie pomagać”,
 • musi zostać wykonana przez jednego nauczyciela,
 • musi zostać nadesłana zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 6 regulaminu, do 26 marca 2021 (do 23:59).

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac konkursowych.

Pracę konkursową należy przesłać:

 • w formie elektronicznej możliwej do pobrania przez Organizatora (np. pliku Word,
 • PDF, ZiP, linków umożliwiających pobranie zawartości, np. przez dysk (Google/WeTransfer) na adres kontakt@mws.pl wraz z podpisanym skanem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego
 • w tytule maila należy wpisać: Konkurs na najciekawszy plan wycieczki

Zasady ustalania zwycięzców konkursu:

 • Prace konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Organizator gwarantuje pełną niezależność Komisji Konkursowej.
 • W Konkursie Komisja Konkursowa wskaże trzy (3) najlepsze prace (miejsca 1-3) oraz trzy (3) wyróżnienia – łącznie sześć (6) nagród.

Oceniając Prace konkursowe Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • sformułowanie celów wycieczki,
 • ciekawy dobór propozycji miejsc do zwiedzania,
 • zaplanowanie wycieczki,
 • nowatorskie podejście.
 • pomysł na wieczorną dyskusję

Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mws.pl oraz na portalu Facebook do 9 kwietnia 2021.

Mogą Cię również zainteresować: