Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

13 października 2020

To inicjatywa szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet, obchodzona od 2001 r. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych z 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów.

Mogą Cię również zainteresować: