Integracja sensoryczna. Zmysły: przedsionkowo-proprioceptywny, wzroku, smaku i węchu

Artykuł dotyczy kontynuacji tematu opisanego w tekście: Integracja sensoryczna – zmysł wzroku i dotyku . Tym razem omówimy zmysł przedsionkowo-proprioceptywny, zmysł słuchu, węchu i smaku. Dla przypomnienia „Integracja sensoryczna  jest procesem, w którym mózg przyjmuje informacje ze zmysłów, a także je przesiewa, eliminuje, rozpoznaje, interpretuje oraz integruje je z już posiadanymi – wszystko po to, aby odpowiedzieć właściwą reakcją ruchową.”

Zmysł przedsionkowy rozwija się już w trakcie ciąży a jego receptory znajdują się w uchu wewnętrznym. Receptory zmysłu proprioceptywnego (czucia głębokiego) znajdują się w ścięgnach i stawach. Te dwa systemy omówię razem, ponieważ ściśle ze sobą współpracują.  Wpływają  na:

 • odbieranie wrażeń związanych z ruchem i zmianami w ruchu,
 • utrzymanie równowagi,
 • właściwe napięcie mięśniowe,
 • koordynację i płynność ruchu,
 • świadomość przestrzeni,
 • praksję (planowanie motoryczne),
 • świadomość ciała,
 • kontrolę posturalną (postawa ciała),
 • kontrolę motoryczną,
 • bezpieczeństwo emocjonalne.

Układ przedsionkowo-proprioceptywny ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Objawów dysfunkcji tego systemu jest wiele, na przykład:

 • trudności z nauką ubierania się,
 • częste potykanie się, wywracanie, problemy z utrzymaniem równowagi, niezdarność,
 • bicie kolegów,
 • problemy z nauką jazdy na rowerze,
 • huśtanie się na krześle,
 • niechęć do zabaw na palcu zabaw lub wręcz przeciwnie,
 • brak zawrotów głowy w trakcie kręcenia się lub niechęć do kręcenie się,
 • unikanie ruchu lub nadreaktywność,
 • problemy w zakresie motoryki małej: posługiwanie się sztućcami, rysowaniem, pisaniem,
 • problem z organizacją i zorganizowanymi zajęciami,
 • używanie zbyt dużej siły,
 • zbyt mocne przytulanie lub niechęć do przytulania,
 • zła postawa, podpieranie głowy ręką,
 • siedzenie na krawędzi krzesła,
 • zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego,
 • problem z nauką nowych zadań motorycznych np. odwzorowaniem układu tanecznego,
 • problemy emocjonalne: łatwe popadanie w frustrację, trudności w nawiązywaniu kontaktów, niskie poczucie wartości.

Strony: 1 2

Mogą Cię również zainteresować: