Ksymena Grygierek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, provider Neuroflow.

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności praca socjalna i opiekuńczo – wychowawcza oraz wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych o specjalności Integracja Sensoryczna II stopnia.

Od 11 lat nauczyciel wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu “Bajkowy Dworek”, od 3 lat terapeuta Integracji Sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chybiu.

Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń, jest providerem Neuroflow, prowadzi diagnozy i terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Szczególne obszary zainteresowań Ksymeny to wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego na wyniki osiągnięć szkolnych. Praca z dziećmi jest dla niej niesamowitą przygodą, dającą ogromną satysfakcję. Prywatnie jest mamą Kamila, Milenki i Zosi