Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

 „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” są już dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jednocześnie MEN informuje, że dofinansowaniem z rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Mogą Cię również zainteresować: