Wsparcie dla małych miast i wsi. Ruszył nabór zgłoszeń do programu Pracownie Orange.

DofinansowaniaInne 10 lutego 2023
Wsparcie dla małych miast i wsi. Ruszył nabór zgłoszeń do programu Pracownie Orange.

Fundacja Orange wspiera mieszkańców mniejszych miejscowości w rozwoju lokalnych działań społecznych. Do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do nowej edycji programu Pracownie Orange. To szansa dla miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców na zyskanie multimedialnej świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt oraz na wsparcie w jej prowadzeniu tak, aby służyła im jak najlepiej. Udział w programie jest bezpłatny.

Jak pokazują dane CBOS, skala działań społecznikowskich w 2021 roku obejmuje 45% dorosłych Polaków[1]. Angażują się w prace organizacji obywatelskich (pomagając dzieciom, osobom w trudniejszej sytuacji, działając w komitetach rodzicielskich, związkach, klubach sportowych), a także działają na rzecz społeczności lokalnych lub osób potrzebujących. 60% Polaków ma doświadczenie nieodpłatnej pracy na rzecz innych[2]. Wybuch wojny w Ukrainie pokazał także ogromną mobilizację społeczną
i postawy altruistyczne Polaków.

Działanie na rzecz społeczności lokalnych to jeden z ważniejszych obszarów rozwoju społecznego
w ogóle i istota wzmacniania zaufania społecznego. W Fundacji Orange wspieramy aktywność w małych miastach i wsiach poprzez zakładanie i pomoc w prowadzeniu Pracowni Orange. W wielu miejscach stały się one „sercem” działania dla dobra wspólnego – miejscem spotkań, edukacji, nowoczesnych możliwości rozwoju dla mieszkańców w każdym wieku
– powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Fundacji Orange.

Do nowej edycji programu Pracownie Orange zgłaszać mogą się miejscowości do 40 tys. mieszkańców (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni). Zyskać mogą multimedialne świetlice, które Fundacja wyposaży w darmowy, szybki Internet, meble i sprzęty multimedialne (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i zestawy robotów). Taka przestrzeń to wstęp do dalszej współpracy skoncentrowanej na tym, aby Pracownia „tętniła życiem” i jak najlepiej służyła mieszkańcom. Osoby wyznaczone przez daną miejscowość do koordynowania jej działań wezmą udział w profesjonalnym programie rozwoju swoich kompetencji. To bezpłatne szkolenia i warsztaty m.in. z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Fundacja wspierać ich też będzie
w organizowaniu w Pracowniach ciekawych i pożytecznych aktywności dla mieszkańców, m.in. poprzez dostęp do inspiracji, gotowych pomysłów i możliwości otrzymania grantu na realizację własnych.

Od 2012 roku Fundacja założyła ponad 100 Pracowni Orange. Każda aktywna Pracownia ma swoją specyfikę dostosowaną do potrzeb danej miejscowości. Mieszkańcy organizują w nich warsztaty
z bezpiecznego korzystania z Internetu, programowania, nowoczesnego rzemiosła, druku 3d, wykorzystania VR w edukacji, a także wystawy i wydarzenia kulturalne. Działania te aktywizują młodzież, osoby starsze, budują dialog międzypokoleniowy i dają dostęp do nowoczesnej edukacji poza formalnej. W 2022 roku program stał się częścią międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Jak zgłosić się do nowej edycji? Chętne miejscowości (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni) organizują grupę inicjatywną 3 osób i w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją doprowadzają do wyznaczenia lokalu, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Mogą to być przestrzenie bibliotek, domów kultury, szkół, świetlic, kół gospodarzy i gospodyń wiejskich lub też młodzieżowych ośrodków socjoterapii, organizacji pozarządowych itp.

Grupa składa wniosek na stronie www.pracownieorange.pl, opisując swój pomysł na działanie świetlicy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r.  Niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie. Pierwsze Pracownie z tej edycji zostaną otwarte już we wrześniu. Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od pon. do pt. w godz. 9.00 -17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Program Pracownie Orange prowadzony jest pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Partnerem programu jest Fundacja 5 Medium.

[1] Komunikat CBOS

[2] Komunikat CBOS

Mogą Cię również zainteresować: