Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – nabór wniosków

Dofinansowania 13 maja 2020
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – nabór wniosków


Instytut Książki informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Nabór zostaje przedłużony do 29 maja 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Kto może skorzystać z programu?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 lub w 2019 roku oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jakie są limity finansowe?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.

Jaki jest wkład własny?

Minimum 15%. Procentowy udział wkładu własnego obliczany jest od kosztu całkowitego, czyli np. jeśli biblioteka chce otrzymać 10 000 zł z dofinansowania, to wkład własny wyniesie minimum 1 765 zł

Co można kupić w ramach programu?

Ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania można kupić

 • tablice i monitory interaktywne 
 • systemy wizualizacji wielkoekranowej służące do projekcji wielkoformatowej
 • tablety
 • roboty edukacyjne
 • komputery stacjonarne, komputery przenośne i minikomputery
 • jednostki pamięci, np. jednostki pamięci zewnętrznej, dyski zewnętrzne
 • jednostki zasilające, np. UPS, listwy zasilające
 • jednostki wejścia, np. klawiatury, myszy, skanery, kamery internetowe
 • mikrofony do komputerów, czytniki kodów
 • jednostki wyjścia, np. monitory, drukarki, głośniki do komputerów, słuchawki do komputerów, czytniki książek elektronicznych
 • jednostki wejścia-wyjścia, np. urządzenia wielofunkcyjne, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem do komputerów,
 • urządzenia transmisji i ochrony danych, np. firewalle, modemy, routery, transmitery Bluetooth, switch,
 • oprogramowanie, np. system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe,
 • oprogramowanie narzędziowe (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)

Gdzie znajdę odpowiedni sprzęt?
Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe zestawy dla bibliotek.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną.

Jakie są kryteria przyznawania środków?

Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2020 r.(KLIKNIJ TUTAJ)

Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom (którzy złożyli poprawne formalnie wnioski) według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Jaki jest termin składania wniosków?

29 maja 2020 r.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki. wniosek jest dostępny na stronie Instytutu Książki.

Na jaki adres wysłać wniosek?

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020.

Mogą Cię również zainteresować: