Konkurs dla Nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć wychowawczych z wykorzystaniem nowych technologii

Nasze akcje 16 września 2020
Konkurs dla Nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć

Z radością ogłaszamy konkurs dla Nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć wychowawczych z wykorzystaniem nowych technologii. Na zwycięzców czekają 3 nagrody główne w wysokości 500 zł oraz 12 wyróżnień!

Konkurs został przedłużony do 31 października (o godz. 23.59) a jego wyniki ogłosimy najpóźniej 13 listopada. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji!

Szczegóły konkursu

Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:

 • musi zawierać scenariusz zajęć wychowawczych opracowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • musi zostać wykonana przez jednego nauczyciela,
 • musi odpowiadać jednej z trzech kategorii oceny konkursu: „scenariusze dla klas 1-3 szkół podstawowych”, „scenariusze dla klas 4-8 szkół podstawowych” lub „scenariusze dla szkół ponadpodstawowych”)
 • musi zostać nadesłana zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, do 31 października 2020 (do 23:59).

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac konkursowych.

Pracę konkursową należy przesłać:

 • w formie elektronicznej możliwej do pobrania przez Organizatora (np. pliku Word, PDF, ZiP, linków umożliwiających pobranie zawartości, np. przez dysk Google/ WeTransfer) na adres kontakt@mws.pl
 • wraz z podpisanym skanem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego
 • w tytule maila należy wpisać: Konkurs na scenariusz + nazwa kategorii konkursu („klasy 1-3 SP”, „klasy 4-8 SP” lub „szkoły ponadpodstawowe”)

Konkurs będzie oceniany w 3 kategoriach:

 • scenariusze dla klas 1-3 szkół podstawowych
 • scenariusze dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • scenariusze dla szkół ponadpodstawowych

Kategorie odpowiadają poziomowi nauczania i typowi szkoły, dla którego przeznaczony jest przesłany scenariusz.

W Konkursie Komisja Konkursowa wskaże trzy (3) najlepsze prace – po jednej (1) w każdej kategorii oraz dwanaście (12) wyróżnionych – po cztery (4) w każdej kategorii.

Oceniając Prace konkursowe Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • sformułowanie celów zajęć/lekcji,
 • wybór metod nauczania pozwalających na realizację celów zajęć/lekcji,
 • wybór środków dydaktycznych,
 • uwzględnienie wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • zaplanowanie struktury lekcji,
 • nowatorskie podejście.

Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mws.pl oraz na portalu Facebook do 13 listopada 2020.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy.

Mogą Cię również zainteresować: