Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

DofinansowaniaPrawo oświatowe 21 września 2020
Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Centrum Informatycznym Edukacji realizuje projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. Planowane jest przyznanie 234 grantów na:

  • doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie w sprzęt dla PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • szkolenia dla nauczycieli.

Procedura konkursowa zostanie wkrótce ogłoszona. Nabór wniosków planowany jest od 2 listopada 2020 r. do 4 lipca 2021 r.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-008/20
Wartość projektu: 50 499 974,54 zł
Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 45 909067,76 zł

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Mogą Cię również zainteresować: