Rusza wsparcie dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych!

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji realizuje projekt grantowy Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, a jego głównym założeniem jest ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdalnej. W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Mogą Cię również zainteresować: