Wsparcie dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Program zakończony Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji realizuje projekt grantowy Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, a jego głównym założeniem jest ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdalnej. W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie będzie udzielane w czterech kategoriach:  

1) Na doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli – maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 204 562 zł (13 021 zł na sprzęt i 191 541 zł na szkolenia dla nauczycieli i kadry PDN i BP),

2) Na doposażenie w sprzęt dla PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli – maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 135 769 zł (13 021 zł na sprzęt i 122 748 zł na szkolenia dla nauczycieli)

3) Na szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli – maksymalna wartość jednego grantu wynosi 121 101 zł,

4) Na szkolenie nauczycieli – maksymalna wartość jednego grantu wynosi 83 601 zł.

W ramach 1 i 2 kategorii planowane jest udzielenie 192 grantów.
W ramach 3 i 4 kategorii grantodawca planuje udzielić 42 granty.

PDN i BP mogą wnioskować o zakupienie sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań związanych z doskonaleniem nauczycieli. Placówka będzie mogła zakupić np. laptopy, projektory, monitory interaktywne, kamery internetowe, mikrofony i słuchawki.
Szkolenia mają na celu zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych kadry PDN, BP i nauczycieli, aby zapewnić skuteczną realizację edukacji zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Wniosek grantowy składa się z część merytorycznej, finansowej i harmonogramu zadań.
Dla każdej placówki doskonalenia nauczycieli lub biblioteki pedagogicznej wymagany jest osobny wniosek (1 grant = 1 placówka).

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100%, zatem grantobiorca nie wnosi wkładu własnego.

Nabór wniosków grantowych jest prowadzony w rundach. Wnioski można składać elektronicznie przez generator wniosków  (link do: https://www.witkac.pl/Account/Login#contest/view?id=14202). od 17 listopada do 5 lipca.

SPRAWDŹ harmonogram naborów wniosków.

POBIERZ:  Regulamin konkursu i wzory dokumentów.


Zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej na sprzęt objęty grantem! Sprzęt można zakupić u naszych Konsultantów Edukacyjnych.

Jeśli masz pytania dotyczące programu – zadzwoń: 728 430 633


Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-008/20
Wartość projektu: 50 499 974,54 zł
Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 45 909067,76 zł

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Program zakończony