einstein™ World

Aplikacja einstein™ World umożliwia uruchamianie multimedialnych ćwiczeń zaprojektowanych przez nauczycieli, wydawców i uczniów. W ramach proponowanych ćwiczeń uczniowie samodzielnie przeprowadzają opisane w nich eksperymenty, korzystając z odpowiednich czujników.

einstein™ World prezentuje nowe podejście do empirycznej nauki przedmiotów ścisłych:

  • Połączenie filmów z metodologią naukową i powierzenie uczniom przeprowadzania eksperymentów i samodzielnego wykonywania pomiarów.
  • Umożliwienie uczniom decydowania o tempie pracy dzięki zastosowaniu materiałów dydaktycznych opracowanych w sposób umożliwiający im pełną samodzielność, a przez to np. pracę w domu.
  • Zachęcanie uczniów do łączenia rożnych dziedzin wiedzy w ramach trudnych zadań konstruktorskich.

Aplikację pobierzesz na stronie: laboratoriumszkolne.pl

Mogą Cię również zainteresować: