Nagrania wykładów XV Kongresu Zarzadzania Oświatą

Kongres Zarządzania Oświatą

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wykładów XV Kongresu Zarzadzania Oświatą, który odbył się w dniach 5-6 października 2020 r. wyjątkowo w formule online. Organizatorem Kongresu i wykładów jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrą Kierowniczą. Portal edukacyjny MWS był z kolei Partnerem Technologicznym tego wydarzenia.

CO TAK NAPRAWDĘ ZDARZYŁO SIĘ W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ PODCZAS ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ? Wykład. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

„Zdania na ten temat są podzielone i często bazują na emocjach i własnych jednostkowych doświadczeniach. Mamy jednak wyniki kilku dobrze przeprowadzonych badań, które dają spójne wyniki nad którymi powinniśmy się zastanowić i wykorzystać je w praktyce. W wystąpieniu przedstawię głównie wyniki badań nauczycieli, uczniów i rodziców, w których sam uczestniczyłem (zdalnenauczanie.org) oraz sięgnę po istotne wyniki, uzyskane przez inne zespoły”.

RÓWIEŚNICZA INTERWENCJA KRYZYSOWA. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Tomasz Bilicki, Fundacja Innopolis.

kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. Profesjonalnie zajmują się nią z reguły pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy, ale dobrze by było, ale ogólne jej zasady znali wszyscy, także nastolatki. Dzięki temu będą mogli pomagać swoim rówieśnikom w sposób efektywny i bezpieczny.

 • Czym jest interwencja kryzysowa? Wyzwalacze kryzysów. Ludzkie reakcje na wyzwalacze. • Wybrane problemy psychiczne nastolatków. Niska samoocena. Zaburzenia afektu (depresja). Samouszkodzenia, myśli, plany i zamachy samobójcze.
 • Zasady rówieśniczej interwencji kryzysowej. Kompetencje pomagacza. Podstawowe reguły pomagania. Dylematy etyczne pomagania.
 • Konspekty godzin wychowawczych. Kryzysy i problemy psychiczne nastolatków. Jak pomagać rówieśnikom? Tajemnica i lojalność.

SĄD SĄDEM, A… DOBRE PRAKTYKI PO NASZEJ STRONIE. Warsztat, Magdalena Budna – sądowy kurator zawodowy.

Od lat szkolna rzeczywistość przysparza sytuacji problemowych i trudnych, m.in. takich, w których potrzebna jest ingerencja sądu rodzinnego bądź karnego, kuratora sądowego czy Policji. Mając na uwadze fakt, że każda kolejna sytuacja jest odmienna, trudno czasem podjąć skuteczne działania dające satysfakcjonujący efekt. Celem warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy w oparciu o konkretne sytuacje problemowe w zakresie podejmowania współpracy z instytucjami w zakresie przepisów wynikających m.in. z ustawy o nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu karnego.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA, KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRIORYTETY MEN – BUŁKA Z MASŁEM CZY TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA? Alicja Kapcia (OSKKO), wieloletni dyrektor szkoły.

W stanowisku wypracowanym w 2019 roku w ramach „Kwadratowego stołu”, w którym OSKKO sprawowało opiekę nad tematem „Jakość i standardy oświatowe” pojawiły się m.in. następujące postulaty

 • Odchudzona podstawa programowa, z naciskiem na: kompetencje przyszłości, umiejętność uczenia się, docierania do źródeł, wyszukiwania i selekcjonowania, weryfikacji, umiejętności miękkich, pracy w zespole, kreatywności, itp. Natychmiastowe odejście od obecnej podstawy programowej jest kluczowe dla podejmowania jakichkolwiek projakościowych działań w systemie edukacji. Położenie nacisku na kompetencje społeczne i tzw. “życiowe” (life skills); położenie nacisku na zmianę metod pracy. Mniej odtwarzania wiedzy, więcej rozwijania i nabywania kompetencji.
 • Wprowadzenie czasu i przestrzeni na budowanie relacji międzyludzkich. Powinno być to zadanie szkoły nie mniejsze niż kształcenie. Zapewnienie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego wszystkim uczniom, włączenie do tej zasady wspierania słabych i zdolnych. Wspieranie talentów tak jak specjalnych potrzeb edukacyjnych – tj. w oparciu o standardy wsparcia. W 2020 roku borykamy się ze światową pandemią COVID 19. W tym kontekście pojawia się szereg pytań, na które warto poszukać odpowiedzi:
  • Co tak naprawdę napisano w podstawie programowej? Na czym się skupić?
  • Czego oczekuje MEN? Czy i w jaki sposób priorytety polityki oświatowej państwa wpisują się w realizację podstawy programowej?
  • Jakie wykształcenie otrzymują absolwenci polskich szkół i jakie są ich szanse na europejskim i światowym rynku pracy?
  • Co ma połączyć wszystkich absolwentów szkół w UE skoro systemy edukacyjne stanowią dziedzictwo kulturowe narodu i nie można ich ujednolicić?
  • Jak sobie poradzić w szkole z realizacją tych wszystkich zadań bez uszczerbku na przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, które są przepustką do dalszej edukacji? • Jak wspierać nauczycieli i uczniów w realizacji wszystkich postawionych przed nimi wyzwań?

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI. Szkolenie OSKKO. Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

Repetytorium i aktualizacja informacji o prawie w zakresie awansu. Zagadnienia: przepisy prawa dot. awansu zawodowego, zmiany w przepisach prawa, staż, procedura nadania stopnia awansu zawodowego, rola dyrektora w awansie zawodowym, awans zawodowy dyrektora, awans zawodowy – ocena pracy nauczyciela, ocena dorobku zawodowego.

Mogą Cię również zainteresować: