Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2022

Dofinansowania 25 lipca 2022
kraszewski_komputery_dla_bibliotek

Środki na wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy Instytut Książki realizuje kolejną edycję programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2022”, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach.

Z dofinansowania mogą skorzystać samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł. Wkład własny wynosi minimum 15% i obliczany jest od kosztu całkowitego.

Czas realizacji do 30 listopada 2022 r.

W ramach programu można zakupić m.in.:
• monitory interaktywne
• tablice interaktywne
• drukarki 3D
• roboty
• projektory
• wizualizery
• nagłośnienie
• monitory informacyjne
• kamery internetowe


Sprawdź listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie:

Źródło: Instytut Książki


Jeśli potrzebujecie wsparcia w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami edukacyjnymi.

Mogą Cię również zainteresować: