Program rządowy: 500 zł dla nauczyciela

Program zakończony 500 zł dla nauczyciela na sprzę

Rząd przeznaczy 300 mln zł na sprzęt, akcesoria komputerowe i oprogramowanie dla nauczycieli pracujących zdalnie.

Minister Edukacji i Nauki podpisał w środę 18 listopada rozporządzenie (link do rozporządzenia), które reguluje m.in. zasady przyznawania rządowego wsparcia dla nauczycieli pracujących zdalnie. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 listopada 2020 r.


Kto może otrzymać 500 zł?


Z dofinansowania mogą nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami.
Wsparcie nie przysługuje nauczycielom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego.


Jak otrzymać środki na zakup?


Nauczyciel składa wniosek wraz z kopią lub oryginałem dowodu zakupu w szkole, w której jest zatrudniony. Uwzględnione zostaną rachunki i faktury za materiały i narzędzia zakupione przez nauczyciela od 1 września do 7 grudnia.
Wniosek należy złożyć najpóźniej 7 grudnia br. WZÓR WNIOSKU zostanie opublikowany przez MEN:


Co można kupić w ramach dofinansowania?


Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu:
1) komputera stacjonarnego;
2) monitora;
3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5) kamery internetowej lub wizualizera;
6) statywu;
7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11) adaptera, koncentratora sieciowego;
12) cyfrowego mikroskopu;
13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14) oprogramowania komputerowego;
15) smartfona;
16) usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Źródło grafii: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jaka jest procedura otrzymania dofinansowania?


Nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Dyrektor do 11 grudnia 2020 r. przekazuje listę nauczycieli uprawnionych do dofinansowania odpowiednio do organu prowadzącego / organu rejestrującego / ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nauczyciel dostanie zwrot pieniędzy na konto najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.
Ze wsparcia można skorzystać tylko raz.


Zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej na sprzęt objęty rządowym wsparciem!

Sprzęt możesz zakupić u naszych Konsultantów Edukacyjnych.


Jeśli masz pytania dotyczące programu – zadzwoń: 728 430 633

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 LINK

Program zakończony