„Pokój dla planety. Planeta pokoju” – Tydzień Edukacji Globalnej

Wydarzenia 26 lutego 2024

Tydzień Edukacji Globalnej regularnie gromadzi tysiące inicjatyw. Jednym z głównych celów tego wydarzenia jest podkreślenie znaczenia edukacji globalnej jako narzędzia do zrozumienia złożoności dzisiejszego świata oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami.

„Pokój dla planety. Planeta pokoju”

Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreśla, że zmiany klimatu mają istotny wpływ na globalną stabilność i bezpieczeństwo, przyczyniając się do eskalacji konfliktów, migracji oraz zwiększenia przestępczości. Konflikty społeczno-środowiskowe, spowodowane działaniami gospodarczymi szkodzącymi środowisku, są coraz powszechniejsze. Pokój i zrównoważony rozwój idą tu w parze, gdyż społeczeństwa nastawione na pokój są również otwarte na troskę o środowisko i naturę. Program inicjatywy obejmował szeroki zakres tematyczny, koncentrując się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, globalnych nierówności, sprawiedliwości społecznej i współpracy międzynarodowej. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w interaktywnych wykładach, warsztatach praktycznych oraz panelach dyskusyjnych, które promowały aktywne uczenie się i wymianę doświadczeń.

Sukces Tygodnia Edukacji Globalnej można mierzyć nie tylko liczbą uczestników, ale także ich zaangażowaniem i inspirującymi pomysłami na przyszłość. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do budowania sieci kontaktów, wymiany wiedzy oraz nawiązywania partnerstw na rzecz dalszego rozwoju edukacji globalnej na całym świecie.

Dostępne są materiały edukacyjne, z Tygodnia Globalnej Edukacji, które można pobrać TUTAJ.

Mogą Cię również zainteresować: