Raport NIK o stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce

Prawo oświatowe 6 października 2020
Raport NIK o stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce

Opublikowany 15 września Raport Narodowej Izby Kontroli przedstawia niepokojący obraz systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Na podstawie kontroli w latach 2017-2019 NIK zarzuca Ministerstwu Zdrowia m.in.:

  • brak dziennych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w pięciu województwach (lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim),brak całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim,
  • przyjmowanie dzieci i młodzieży na oddziały dla dorosłych,
  • utrudniony dostęp do podmiotów udzielających świadczeń ambulatoryjnych szczególnie na terenie wsi i małych miast,
  • brak specjalistów (na 161 miejsc szkoleniowych w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży zgłosiło się jedynie 39 osób),
  • nierównomierne rozmieszczenie psychiatrów dzieci i młodzieży na terenie kraju,
  • brak profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ok. 9 procent populacji dzieci i młodzieży (czyli 630 tys. osób!) wymaga specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Problemy zdrowia psychicznego narastają, a społeczeństwo bagatelizuje problemy młodzieży. Jest to zatrważające gdyż od kilku lat wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodych osób. W 2017 r. było ich 730, w 2018 r. 772, a w 2019 r. 951. Polska jest w czołówce Europy pod względem liczby samobójstw.

Autorzy raportu apelują do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie pilnych działań w celu naprawy systemu.

Pobierz raport NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Mogą Cię również zainteresować: