Dzień Edukacji Narodowej

6 października 2020

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Ten dzień jest dobrą okazją do nagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz podkreślenie wiodącej roli nauczyciela w jakości edukacji.

Mogą Cię również zainteresować: