Przegląd stron internetowych z darmowymi materiałami dydaktycznymi

06 grudnia 2022
Przegląd stron internetowych z darmowymi materiałami dydaktycznym

Część szkół, a ściślej rzecz ujmując – ich kadra zarządzająca, na pierwszym miejscu stawia zapewnienie bogatej bazy materiałów edukacyjnych, by zatrudnieni nauczyciele mieli możliwość na swobodne ich dobieranie w zależności od upodobań i potrzeb zarówno ich samych, jak i uczniów. Ci drudzy, z uwagi na zróżnicowane zainteresowania i preferencje, są dużo bardziej wymagający w tym zakresie. Nie jest tajemnicą, że istnieją również placówki, w których temat odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego zostaje najczęściej zbywany “wymownym” milczeniem. Nauczyciele, którym przyszło pracować w takich szkołach, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, muszą się wykazać ponadprzeciętną kreatywnością w pozyskiwaniu na własną rękę atrakcyjnych środków dydaktycznych lub też sami takowe tworzyć, co najczęściej wymaga jednak poświęcania prywatnego czasu, a niejednokrotnie nawet uszczuplenia domowego budżetu takiego nauczyciela. 

Ostatnie lata pokazały, że istnieje duża otwartość pracowników pedagogicznych, jeśli chodzi o dzielenie się zgromadzonymi, a nawet własnoręcznie tworzonymi materiałami. Sama często udostępniałam przygotowywane samodzielnie notatki, karty pracy, materiały cyfrowe, jednocześnie korzystając z tworzonych przez inne osoby prezentacji czy filmików. 

Dostęp do darmowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zapewniają wydawnictwa (najczęściej jednak odbywa się to w ramach dotacji oświatowej). Są jednak i takie, które udostępniają część pomocy nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Ciekawe rzeczy można jednak znaleźć również na różnego rodzaju platformach, stronach czy blogach. 

Oto kilka przykładów wraz z krótkimi informacjami na temat wybranych zasobów: 

1. Khan Academy (darmowa edukacja na światowym poziomie, dostępna wersja w języku polskim): 
 • materiały dydaktyczne dla osób w każdym wieku, 
 • zakres obejmuje podział na matematykę, nauki ścisłe, programowanie komputerów, historię, historię sztuki i ekonomię, 
 • wyspecjalizowane treści dostępne dzięki współpracy z instytucjami takimi jak NASA The Museum of Modern Art, California Academy of Sciences i MIT, 
 • w skład Akademii Khana wchodzą krótkie filmy instruktażowe, ćwiczenia i panel indywidualnych planów nauczania; 
2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (dostępne również z innych przedmiotów) – m.in.: 
 • plansze edukacyjne do samodzielnego druku – zawierają najważniejsze informacje na temat prezentowanych gatunków zwierząt oraz ostrzeżenia i wskazówki w przypadku ich napotkania, ukąszenia czy też użądlenia, 
 • krótkie filmy z elementami graficznymi, 
 • sketchnotki – przejrzyste notatki wzbogacone prostymi rysunkami, 
 • prezentacje PowerPoint;
3. Instytut Krytycznego Myślenia:
 • rutyny i narzędzia myślenia krytycznego w formie inspiracji, 
 • cztery bloki tematyczne: przedmioty humanistyczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, języki obce, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, 
 • w formie darmowego PDF oraz dostępu do grup tematycznych na Facebooku;
4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 
 • materiały do wykorzystania w edukacji uczniów szkół podstawowych, 
 • obejmują scenariusze zajęć lekcyjnych i materiały kampanii Nasz Klimat – wszystko z podziałem na klasy I-III, IV, V-VI, VII-VIII oraz materiały wspomagające (w tym infografiki), 
 • zapewniają przypominanie uczniom na każdym etapie edukacji, że zachodzące zmiany klimatu nie pozostają bez wpływu na życie każdego z nas, 
 • budują świadomość i wiedzę na temat działań proekologicznych; 
5. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: 
 • materiały przeznaczone dla każdego etapu edukacyjnego, 
 • dostępne na dwóch platformach: www.wlaczpolske.pl oraz www.zpe.gov.pl (w zakładce „Edukacja polonijna”); 
6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna: 
 • rozbudowana platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
 • obejmuje: kształcenie ogólne (edukacja wczesnoszkolna, podstawowa i ponadpodstawowa), kształcenie zawodowe, doradztwo zawodowe; 
7. EduZabawy: 
 • materiały do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w szkole podstawowej,  
 • m.in.: scenariusze, karty pracy, kolorowanki do druku, generatory (kart pracy, dyplomów, odznak, zaproszeń, napisów), gry i dyktanda online, ćwiczenia, quizy, 
 • plansze dydaktyczne po angielsku; 
8. Tinkercad (dostępna wersja w języku polskim): 
 • kolekcja narzędzi online pomagających ludziom z całego świata w projektowaniu i tworzeniu, 
 • scenariusze i projekty, które można wykorzystać w ramach innowacji, ale również w celu zorganizowania inspirujących lekcji, 
 • przykłady: projektowanie terrarium biomowego, wykonanie kapsuły czasu, projekt integracyjnej przestrzeni do zabawy, przeprojektowanie mebli szkolnych, tworzenie kości startowych do opowieści. 

Powyższe przykłady pokazują jedynie nieznaczną część darmowych pomocy dydaktycznych. Niektóre strony umożliwiają również rozszerzenie ich zakresu o płatne materiały. Jak widać, forma jest naprawdę różnorodna, a tematyka zwykle obszerna. Mam nadzieję, że przedstawione propozycje staną się inspiracją do poszukiwania kolejnych pomysłów i rozwiązań. 

Mogą Cię również zainteresować: