Edukacja środowiskowa przykłady działań

15 sierpnia 2020

Przygotowaliśmy wykaz ciekawych inicjatyw proekologicznych, w które mogą zaangażować się w zasadzie wszyscy – od dzieci przedszkolnych, po osoby dorosłe (w tym rodzice, nauczyciele, dyrekcja danej placówki).

Akcja “BOOKCROSSING” – wymiana książek

Bookcrossing polega na stworzeniu miejsca do wymiany książek. Uczestnicy akcji mogą przynosić z domu  niepotrzebne pozycje książkowe, po to, aby inni mogli zabrać je “na zawsze” do domu i w zamian zostawić swoje.

Akcja bookcrossing

Idealnym momentem do inauguracji akcji w szkole jest 23 kwietnia (zaraz po Dniu Ziemi), czyli Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To  doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej. Można w placówce umieścić plakaty zachęcające dzieci i rodziców do “książkowych domowych porządków” oraz do przynoszenia książek do placówki. Warto również zorganizować ogólnoszkolne spotkanie i zaangażować społeczność do wspólnej wymiany.

Inicjatywa ta jest zgodna z zasadą 3 R,  która odnosi się do hierarchii postępowania z odpadami 3 R:

  • reduce = ograniczam,
  • reuse = używam ponownie,
  • recycle = oddaje do recyklingu

Zasada 3 R, po pierwsze uczy dzieci ograniczenia ilości powstających odpadów, po drugie uczy zasady „nie wyrzucam – przekazuję, dzielę się z innymi oraz używam ponownie”. Zachęca również do tego że zamiast kupować nowe przedmioty – można się wymienić.

Akcja “SEGREGACJA-REWELACJA”

Akcja polega na umieszczeniu w klasach pojemników na odpady w kolorach:

  • niebieski – papier
  • żółty – metal i tworzywa sztuczne
  • czarny – odpady zmieszane

* dodatkowo w niektórych gminach obowiązuje już podział na odpady bio – pojemnik brązowy. Placówki oświatowe podlegają gminom, więc zachęcamy do zasięgnięcia informacji bezpośrednio w swojej gminie oraz dopytania, czy jest  w niej obowiązek segregacji odpadów bio.

Pamiętajcie o tym, że jeśli prowadzicie działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, to ważne jest to, aby były one spójne (zadbajcie, aby w szkole były odpowiednie pojemniki).

Strony: 1 2

Mogą Cię również zainteresować: