Ekolandia.edu

Centrum Edukacyjne Ekolandia.edu zajmuje się edukacją ekologiczną z pasji, nie z przypadku. Rocznie prowadzi około 500 warsztatów, edukuje około 11 000 uczestników. Organizuje warsztaty dla każdego, kto chce zmienić złe nawyki na proste, ekologiczne praktyki. Prowadzi zajęcia w placówkach szkolno-przedszkolnych, szkoli nauczycieli, prowadzi stoiska eventowe podczas firmowych pikników i prowadzi indywidualne ekonsultacje. Warsztaty ekologiczne prowadzone są przez specjalistkę ds. edukacji ekologicznej – mgr inż. Kornelię Cypryjańską – absolwentkę Ochrony Środowiska i studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju.

Misją firmy Ekolandia.edu jest edukacja ekologiczna, 3 x E = Edukacja, Ekologia, Ekowyzwania.