Wsparcie dla uczelni na nauczanie zdalne

Program zakończony

Wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych otrzymają ponad 55 mln zł na zakup narzędzi do zdalnego nauczania. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji, a ich wysokość została ustalona na podstawie liczby pełnoetatowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach w 2019 r.

Środki mogą być przeznaczone m.in. na zakup:

  • narzędzi do nauczania w trybie zdalnym wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni
  • narzędzi ułatwiających kształcenie zdalne przez nauczycieli akademickich

Decyzja o ostatecznym przeznaczeniu środków należy do władz uczelni, które najlepiej znają aktualne potrzeby uczelni. Ważne jest, by sprzęt zakupiony w ramach ww. wsparcia mógł być udostępniony pracownikom uczelni w celu usprawniania kształcenia w trybie online.

Więcej na stronach:

Program zakończony