Darmowe laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli

W nowym roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne zostaną wyposażeni w bezpłatne laptopy. W ramach programu zostanie zakupionych niemal 400 000 laptopów za ponad miliard złotych. Program zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.  

Warunki przekazania laptopów 

– Zakupu laptopów dokonuje Minister Cyfryzacji; 

– Sprzęt zostanie przekazany rodzicom za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia. Pierwsza pula laptopów trafi do uczniów, którzy rozpoczną naukę w IV klasie we wrześniu br. 

– Uczniowi przysługuje tylko jeden laptop, a jeśli otrzymał podobny sprzęt w ramach wsparcia z innych programów finansowych, rodzice zdecydują, który sprzęt zatrzymać;  

– Zakupiony laptop nie może być przedmiotem sprzedaży przez co najmniej pięć lat.  

AKTUALIZACJA 15.02.2024

Program został zawieszony i nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Cyfryzacji po analizie dotychczasowych działań zaproponuje inną formę, która również będzie dbać o rozwój cyfrowy uczniów.