Laboratoria przyrodnicze – program dofinansowania

Program zakończony

Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2018 roku ogłosiło program dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W latach 2018-2020 wykorzystano ok. 217 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostały 103 mln zł!
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018-2020 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Więcej o programie na stronie: https://laboratoriumszkolne.pl/dofinansowanie.html

Warunki udziału, zasady i harmonogram ujęte zostały w dokumencie opublikowanym przez MEiN Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 (POBIERZ)

Program zakończony