Bony dla nauczycieli

Nauczyciele otrzymają wsparcie finansowe o wartości 2500 złotych na zakup sprzętu komputerowego. Unowocześnienie i ułatwienie procesu dydaktycznego będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Bony dla nauczycieli na zakup laptopa służbowego 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej otrzymają jednorazowy bon w wysokości 2500 złotych na zakup sprzętu spełniającego wymogi opisane w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. Nauczyciel może kupić laptopa, którego cena przewyższa kwotę bonu, jednak wtedy będzie musiał pokryć różnicę ze środków własnych.  
Środki można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. 

Warunki otrzymania bonów 

– Nauczyciel składa wniosek, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu prowadzącego szkołę w terminie 30 dni od otrzymania informacji o możliwości złożenia wniosku;  

– Nauczyciel może kupić laptopa wyłącznie z listy autoryzowanych dostawców prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji. Informacja o liście przedsiębiorców prowadzących sprzedaż laptopów dla nauczycieli i przyjmowania płatności za pomocą bonu zostanie opublikowana wkrótce;

– Bon przysługuje nauczycielowi raz na pięć lat. Sprzętu nie można sprzedać przez trzy lata, a bonu nie można wymienić na gotówkę;

– Bony dla nauczycieli będą przekazywane w turach. Pierwszą uprawnioną grupą będą nauczyciele prowadzący zajęcia dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych.