Monika Pawłowska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, o szerokim wachlarzu zainteresowań. Poza sztuką i projektowaniem interesuje się ogólnym rozwojem człowieka, a także technologią, posiada państwową kwalifikację w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie TIK w edukacji (jako osoba odpowiedzialna za wsparcie techniczne i merytoryczne dla placówek oświatowych). Obecnie realizuje studia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Jest praktykiem edukacji artystycznej dzieci i artystą wykonującym obrazy i rysunki na potrzeby indywidualnych klientów. W dziedzinie sztuki również korzysta na co dzień z technologii i jest przekonana o tym, że połączenie tradycji z technologią daje dużo większe możliwości.

Jej twórczość można zobaczyć na Behance oraz Facebooku