„W sidłach Sieciowira”, czyli poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

sieciowir bezpieczne dziecko w internecie

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV – VIII.

Cel główny:
Poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

Cele szczegółowe:
1. Uświadomienie uczniom, że internet bywa narzędziem niebezpiecznym, a funkcjonowanie dzieci w sieci naraża je na różnorodne zagrożenia.
2. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat problemów i niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem w internecie.
3. Poznanie i zapamiętanie najważniejszych zasad netykiety.
4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
5. Kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Metody i formy:
Podczas zajęć uczniowie będą pracowali w zespołach lub całą grupą, w zależności od realizowanych zagadnień, z wykorzystaniem różnych metod, w tym przede wszystkim metod i technik aktywizujących (gra dydaktyczna).

Wykorzystywane środki dydaktyczne :
1. Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, karty z pytaniami).
2. Robot edukacyjny DOC.
3. Tablet lub smartfon z czytnikiem kodów QR.
4. Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
5. Tablica multimedialna.

Czas pracy: 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:


Faza wstępna:
1. Powitanie uczniów.
2. Wyjaśnienie, że dzisiejsze zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w internecie, odbędą się w sali informatycznej.
3. Przejście do pracowni komputerowej.
Faza realizacji:
1. W pracowni informatycznej uczniowie zastają zamknięte na kłódkę drzwi. Obok nich leży zwinięty rulon papieru na którym widnieje napis: „koniecznie przeczytajcie”.
2. Jedno z dzieci głośno czyta list (załącznik 1), który zawiera opis zaistniałej sytuacji.
3. Uczniowie losują numery grup, w których będą pracowali w pierwszej części zabawy, a następnie
4. Uczniowie rozwiązują cztery pozostawione przez autora listu, Sieciowira, zagadki, które pozwolą im odczytać kod do kłódki i wejść do Sali (zadanie 1-4 w załącznikach).

kłódka sieciowir scenariusz

5. Rozszyfrowanie czterech cyfr kodu do kłódki umożliwia uczniom wejście do pomieszczenia.
6. W klasie czeka na uczniów kolejne zadanie wyświetlone na projektorze (załącznik nr 3).
7. Uczniowie pracują nad kolejnym zadaniem, by móc korzystać z sieci Internet (załącznik nr 4).
8. Po odkodowaniu hasła uczniowie szukają w pracowni wiadomości od Sieciowira (załącznik nr 5).
9. Uczeń głośno czyta znalezioną wiadomość.
10. Uczniowie uruchamiają komputery, gdzie na pulpicie każdego znajduje się obraz z kodem QR. Uczniowie odczytują kod i głośno prezentują zaszyfrowaną zasadę netykiety.
Zakończenie i podsumowanie zabawy.

Autorka tekstu: Iwona Śleziona-Plawgo która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie dla Nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć wychowawczych z wykorzystaniem nowych technologii w kategorii: scenariusze dla klas 4-8 szkół podstawowych.

Mogą Cię również zainteresować: