Uczę się, co to znaczy jeść zdrowo.

zdrowe żywienie - scenariusz zajęć

Adresaci: uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 – 60 minut)
Miejsce realizacji: sala lekcyjna, świetlica
Cel główny: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna zasady zdrowego odżywiania się,
• potrafi rozróżniać, które produkty są zdrowe, a które należy ograniczać w codziennym jadłospisie,
• zwraca uwagę na korzyści, które wynikają z jedzenia 5 porcji warzyw i owoców,
• rozumie związek między jakością pożywienia a zdrowiem,
Metody i techniki, pracy: metody aktywizujące, pokaz, pogadanka
Forma pracy: indywidualna i grupowa
Środki dydaktyczne:

  • komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, tablica multimedialna,
  • materiały piśmiennicze, takie jak: papier do pisania – np. papier flipchartowy lub szary, pisaki, taśma klejąca lub klej, nożyczki, materiały edukacyjne do pracy w grupach (załączniki).

ZAŁĄCZNIKI dla uczniów:
zał. nr 1 – Produkty spożywcze oraz załącznik nr 2: Cukier
ZAŁĄCZNIKI przeznaczone dla Prowadzącego:
mat. nr 1 – Talerz zdrowego żywienia


Przebieg zajęć “Uczę się, co to znaczy jeść zdrowo”.

  • krótkie wprowadzenie do przebiegu zajęć, czas: 5 min., omówienie z uczniami celu i formy realizacji zajęć oraz zasad pracy w grupie.
  • wspólna, aktywizująca uczniów zabawa, czas: 10 min.

Opiekun przygotowuje krąg z krzeseł odpowiadający liczbie uczniów biorących udział w zabawie “minus” jedno krzesło. Poprosi jednego z uczniów, który rozpocznie zabawę, żeby stanął w kręgu, pozostali uczniowie zajmują miejsca wewnątrz. Prowadzący prosi ucznia stojącego w środku kręgu o to, by wymienił nazwę jednego owocu lub warzywa, które lubi jeść. Wszyscy uczniowie, którzy również lubią ten owoc lub warzywo powinni wstać z krzeseł i zamienić się miejscami w kręgu, siadając na innym krześle. Osoba stojąca w środku również stara się zająć wolne miejsce. Uczeń, który nie będzie miał gdzie usiąść, pozostaje na środku i wymienia swój ulubiony owoc lub warzywo. Uczniowie ponownie wstają – starając się i tym razem zająć wolne miejsce.
Prowadzący wyjaśnia, że osoba stojąca wewnątrz kręgu może również powiedzieć słowa: “lubię wszystkie warzywa i owoce” – wówczas wszyscy uczniowie wstają, żeby zamienić się miejscami.
Kontynuujemy zabawę kontrolując emocje uczniów i ich chęć uczestniczenia w ćwiczeniu.
Na znak opiekuna grupy – zabawa kończy się, a uczniowie zajmują miejsca na krzesłach. Prowadzący pyta ich wówczas, dlaczego owoce i warzywa są zdrowe oraz ile razy dziennie powinni je spożywać?
Odpowiedź brzmi: 5 x dziennie, do wszystkich posiłków powinni oni spożywać warzywa i owoce.
Rolą Prowadzącego w tej zabawie jest wyjaśnienie uczniom, że warzywa i owoce są zdrowe, ponieważ stanowią niezastąpione źródło witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Ponadto są niskokaloryczne, w przeciwieństwie do słodkich batonów i słonych przekąsek, a wyciśnięty z nich sok, to wspaniała alternatywa dla gotowych produktów, które mogą kupić w szkolnym sklepiku lub podczas zakupów z najbliższymi.

Prowadzący prezentuje uczniom “Talerz zdrowego żywienia” – zasady zdrowego żywienia 2020, opracowane przez naukowców w ramach zadań realizowanych w Narodowym Programie Zdrowia, czas: 10 min.


Podpowiedzi techniczne dla Prowadzącego zajęcia:


Kompletna grafika, wraz z opisem i zaleceniami jest dostępna TUTAJ.
Opis ten szerzej wyjaśnia koncepcję “Talerza”, poprzez który naukowcy starają się w sposób prosty i przejrzysty przedstawić zalecenia zdrowego żywienia. Taki sposób prezentacji wizualizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennym jadłospisie.
Dodatkowo wokół talerza znajdują się kategorie zaleceń „Jedz mniej”, „Jedz więcej” oraz „Zamieniaj”, w których wymienione zostały poszczególne grupy produktów – na które to warto jest zwrócić uwagę uczniów.


Praca w grupach i podsumowanie Prowadzącego, czas: 20 min.

Prowadzący dzieli uczniów na trzy grupy. Rozdaje im wydrukowane (3x) komplety kart z produktami spożywczymi (załącznik nr 1), kartki z bloku flipchart, mazaki, nożyczki, klej lub taśmę klejącą.

  • Grupa 1 – ma za zadanie przygotować z wykorzystaniem grafik propozycję talerza, który będzie odzwierciedlał propozycję drugiego śniadania do szkoły.
  • Grupa 2 – przygląda się kartom i wycina z nich lub zaznacza na zielono te produkty, których powinno być więcej w codziennym menu – wykorzystując do tego wiedzę przekazaną przez Prowadzącego.
  • Grupa 3 – przygląda się kartom i wycina z nich lub zaznacza na czerwono te produkty, które w codziennym menu powinno się ograniczać – wykorzystując do tego wiedzę przekazaną przez Prowadzącego.

Uwaga! Po 10 minutach pracy Prowadzący zabiera z każdej z grup po jednej osobie. Odchodząc z nimi na bok i tłumaczy im ich rolę w zadaniu. Będą oni Agentami Specjalnymi – tropicielami cukrowego przekrętu. Ich zadanie będzie polegało na tym, by ocenić zawartość cukru w drugim śniadaniu przygotowanym przez Grupę 1 przydzielając im odpowiednio 3 (najwięcej), 2 (średnio) lub 1 (najmniej) kostkę cukru w zależności od tego, jak wiele “słodkich” produktów ich zdaniem użyli oni do przygotowania swojej propozycji.


Dla Agentów Prowadzący drukuje karty z załącznika 2 – cukier.
Grupy 2 i 3 w tym czasie ustalały odpowiednio, które z produktów, które Grupa 1 miała do wykorzystania do przygotowania drugiego śniadania są pożądane w menu, a które należy ograniczyć. Teraz będzie mogła to wykorzystać, kiedy członkowie Grupy 1 przystąpią do prezentacji. Prowadzący przygląda się, moderując wystąpienia grup.
Najpierw Grupa 1 przedstawia propozycję drugiego śniadania, a po niej kolejno Przedstawiciel Grupy 2, a następnie Przedstawiciel Grupy 3 zabiera głos, wskazując w drugim śniadaniu produkty, nad którymi pracowali w swojej grupie.
Agenci w tym czasie milcząco porozumiewają się ze sobą, oceniając zawartość cukru w propozycji drugiego śniadania przygotowanej przez Grupę 1. Na koniec Agenci dostają minutę na podjęcie decyzji, zanim zabiorą głos, wydając słodki werdykt.

Teraz Prowadzący podsumowuje zadanie, weryfikując i porządkując wydane przez uczestników opinie. Rolą Prowadzącego jest skorygować ewentualne błędy popełnione przez uczniów, by nie utrwalać błędnych przekonań, które mogły się pojawić podczas końcowej prezentacji.

KONIEC


Kontynuacją pracy na lekcji może być zadanie domowe – np. przygotowanie owocowo-warzywnego podsumowania tygodnia lub przepisu na zdrowe II-śniadanie, sok lub koktajl. Taki przepis możecie wspólnie zrealizować podczas kolejnej lekcji!

Mogą Cię również zainteresować: