Dzień Różnorodności Biologicznej

21 października 2020

Losy całej ludzkości ściśle związane są z różnorodnością biologiczną, to ona zapewnia nam dobrobyt. Dzień ten ma na celu podniesienie wiedzy ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także uświadomić jej ważność.

Mogą Cię również zainteresować: