Środki na szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły konkurs na dofinansowanie szkoleń, które mają podnieść kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program jest współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i przewiduje wsparcie o wartości blisko 113 mln zł. 
Nabór wniosków trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r. 

Jaki jest cel projektu? 

Celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom wychowania przedszkolnego lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia mają skupiać się na praktycznych rozwiązaniach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia będą rozwijały umiejętności dzieci w zakresie algorytmicznego myślenia i rozważnego korzystania z technologii. 

Jaki jest budżet programu? 

Kwota alokacji: 112  871 449,23 PLN 

Jaki jest poziom dofinansowania? 

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia ze środków europejskich. 

Kto może składać wnioski? 

  • organizacje pozarządowe 
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, 
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN),  
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji, 
  • instytucje publiczne z obszaru kultury, 
  • szkoły wyższe, 
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie CPPC.
Nabór wniosków: od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r. do godz. 16:59.  

Więcej informacji i zasady naboru: