Środki na szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły konkurs na dofinansowanie szkoleń, które mają podnieść kompetencje cyfrowe nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ten, współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przewiduje wsparcie o wartości ponad 25,5 mln zł. 

Nabór wniosków trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r. 

Jaki jest cel projektu? 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkolnych, by mogli lepiej wykorzystać technologie cyfrowe w procesie nauczania dzieci w wieku szkolnym. Szkolenia mają skupiać się na praktycznych rozwiązaniach z wykorzystaniem urządzeń, programów, usług sieciowych oraz cyfrowych materiałów edukacyjnych, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć dostosowanych do wieku uczniów. Szkolenia będą obejmować ponadto przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy i higieny cyfrowej, by lepiej przygotować uczniów do życia w erze cyfrowej.  

Jaki jest budżet programu? 

Kwota alokacji: 25 517 822,39 

Jaki jest poziom dofinansowania? 

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia ze środków europejskich. 

Kto może składać wnioski? 

  • organizacje pozarządowe 
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, 
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN),  
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji, 
  • instytucje publiczne z obszaru kultury, 
  • szkoły wyższe, 
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie CPPC.
Nabór wniosków: od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r. do godz. 16:59.  

Więcej informacji i zasady naboru: