„Ekopracownia – zielone serce szkoły” – dofinasowania na rozwój infrastruktury edukacyjnej

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” - dofinasowania na rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i pilotażowo obejmie pięć województw.

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie przyjaznych miejsc dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych.   

Cel programu: 

Zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych, upowszechnienie wiedzy i aktywizacja społeczna, między innymi w zakresie odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet programu: 

76 mln zł

Kwoty dofinansowania dla szkół: 
75 000 zł na wyposażenie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii
50 000 zł na wyposażenie pracowni przyrodnicze
przy limitach dofinansowania w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych w przypadku gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego i do 90% kosztów dla pozostałych gmin.

Termin realizacji: 

lata 2022-2025

Beneficjenci:

W pilotażowym programie mogą wziąć udział szkoły z pięciu województw. Terminy, sposób składania wniosków oraz szczegółowe warunki określone są w regulaminach umieszczonych na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW:
lubelskie
mazowieckie
opolskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie

UWAGA: Poza konkursem dwa województwa podały informacje o realizacji podobnych programów: 
łódzkie
śląskie 

Warunki składania wniosków:

Wniosek wstępny mogą składać publiczne i prywatne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Nabór wniosków jest dwuetapowy – zasady różnią się między poszczególnymi WFOŚiGW.  

Szkoła może złożyć wyłącznie jeden wniosek.

Wykorzystanie środków:

W ramach programu szkoły mogą sfinansować m.in.: 

  • stworzenie ekopracowni, wyposażenie pracowni i zakup sprzętu (w tym również zakup pomocy dydaktycznych),  
  • modernizację i remont infrastruktury terenowej (w tym m.in. ścieżek edukacyjnych i terenowych stacji obserwacyjnych). 
     

UWAGA! W zależności od województwa powyższa lista może się różnić. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronach organizatorów.  

Źródło: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 


Polecane produkty

 

Monitor interaktywny Avtek TS 7 Lite 75
Najmocniejszy reprezentant monitorów interaktywnych Avtek 7 serii.

 

Rejestrator danych do doświadczeń einstein™ LabMate II
Zestaw LabMate II umożliwia przeprowadzanie wielu doświadczeń z takich dziedzin jak: Biologia, Fizyka oraz Chemia.

 

Zestaw energia słoneczna do rejestratora danych einstein™ LabMate II
Zestaw umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń, które w sposób empiryczny przedstawiają uczniom korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

 

Wizualizer AVer F17-8M
Urządzenie charakteryzuje wysokiej jakości matryca CMOS 8 megapikseli, dzięki której można wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p).

 

Drukarka Avtek CreoCube 3D – Zestaw
Kompaktowe urządzenie, które zmieści się w każdej klasie, a dzięki cichej pracy (poniżej 45 dB) może tworzyć wydruk nie zakłócając przebiegu lekcji.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami edukacyjnymi.