Program rządowy „Aktywna tablica”

Aktywna tablica 2020

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z pierwszej edycji programu w latach 2017-2019 skorzystało prawie 12 000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 165 mln zł wsparcia finansowego z budżetu państwa.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa. Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci Programu w 2021 roku:

– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
– publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
– publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
– szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
– publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)
– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakupienie, m.in.:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku
 • pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • materiałów do nauczania kodowania i robotyki
 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich.

GOTOWE WNIOSKI

Podobnie jak w poprzednich latach udostępnimy kreator wniosków online oraz przykładowe wnioski w formacie .doc lub .xlsx w zależności od wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki (planowo: luty 2021).


Harmonogram Programu w roku 2021:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maja
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 15 czerwca
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 lipca

SPRAWDŹ, GDZIE KUPIĆ!

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół.


Masz pytania dotyczące programu? Zadzwoń do nas :  795 55 99 33

zadzwoń do nas: +48728430633

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”