olimpia-dubiel

Olimpia Dubiel

Terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagog specjalny
w zakresie terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Nauczyciel-terapeuta w oddziale specjalnym dla dzieci z autyzmem w przedszkolu
w Kaliszu. Od 2021 r. również wykładowca na podyplomowych studiach online na kierunkach związanych z pedagogiką specjalną, głównie edukacją i terapią osób  w spektrum autyzmu. Autorka publikacji naukowej na temat medialnego wizerunku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.