STEM

Oprogramowanie Milab – pierwsze kroki

MiLAB to zaawansowana, wysoce intuicyjna i przyjazna w obsłudze aplikacja ułatwiająca gromadzenie, wizualizację i analizowanie danych. Aplikacja dostarcza uczniom zarówno prostych, jak i zaawansowanych narzędzi do samodzielnej, empirycznej pracy badawczej. 

1.Instalacja 

Oprogramowanie Milab jest automatycznie zainstalowane na tabletach einstein™ Tablet 3+.  W przypadku korzystania z Labmate II należy dodatkowo pobrać oprogramowanie.   

Link do pobrania aplikacji na urządzenie mobilne z systemem Android: Google Play.  

Link do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS: AppStore. 

 Aplikacja jest gotowa do użytku bezpośrednio po zainstalowaniu. 

2.Ekran startowy

Na poniższej grafice zaznaczono najważniejsze elementy aplikacji: 

a) Przycisk uruchomienia pomiaru 

b) Lista czujników. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika pojawia się ona na liście automatycznie 

c) Kalibracja czujników 

d) Ustawienia pomiarów – w tym miejscu możemy zmienić częstość oraz ilość pobierania próbek podczas eksperymentu  

e) Miejsce, w którym pojawi się wykres z pomiarami

f) Włącznie / wyłączenie przedstawienia danych w tabeli 

g) Włączenie / wyłączenie wykresów innych typów 

h) Lokalizacja 

i) Notatki 

j) Zapisz 

k) Nowy eksperyment 

l) Skasuj 

m) Eksport do .csv 

n) Udostępnij 

o) Funkcje 

By rozpocząć pomiar z listy czujników musimy wybrać interesujący nas czujnik (wybieramy go poprzez zaznaczenie). Jeśli czujnik jest już wybrany, pojawia się przy nim ikonka ptaszka. 
Następnie kalibrujemy czujnik poprzez naciśnięcie ikonki koła zębatego, która znajduje się po prawej stronie nazwy czujnika. Po jej naciśnięciu, pojawia się nowe okno dialogowe, w którym możemy dokonać kalibracji .

3.Ustawienia pomiaru 

Dokonujemy ustawienia długości pomiaru wraz z częstością próbkowania oraz ilością zbieranych próbek w jednostce czasu. 

4.Rozpoczęcie pomiaru 

Pomiar rozpoczynamy poprzez naciśniecie przycisku “play” w lewym górnym rogu aplikacji. Pomiar zakończy się po czasie, który wybraliśmy w ustawieniach pomiaru. 

5.Wyniki 

Wyniki otrzymujemy w postaci wykresu. Dodatkowo możemy je przedstawić w tabeli lub zobrazować w postaci innych dostępnych typów wykresów.

6 .Funkcje 

Urządzenie pozwala na działania na wynikach eksperymentów w sposób automatyczny obliczając zadane zapytania. Przykładowo wybierając dwa punkty na wykresie, klikając na ikonkę funkcji, a następnie wybierając opcję “statystyka” – otrzymujemy podstawowe dane o wybranym zakresie takie jak: średnia, maksimum, minimum i inne.