Akcesoria biurowe

Niszczarki i poziomy bezpieczeństwa DIN

Obowiązek niszczenia dokumentów w taki sposób, aby uniemożliwić ich późniejsze wykorzystanie, jest niezwykle ważny, w szczególności w obliczu przepisów RODO. Kiedyś najczęściej spotykanymi sposobami było palenie lub darcie dokumentów, ale z różnych względów metody te okazywały się nieefektowne albo ciężkie do zrealizowania. 

Od czasu do czasu głośne są przypadki traktujące o braku należytego zabezpieczenia naszych danych – dokumenty z danymi osobowymi, wyciągi bankowe czy faktury trafiają w niepowołane ręce, co może zakończyć się poważną szkodą. Dlatego w interesie wszystkich stron leży zadbanie o to, by poufne dane nie znalazły się w posiadaniu osób do tego nieuprawnionych. W tym momencie do gry wchodzą niszczarki, które z powodzeniem mogą zadbać o to, by poufne informacje nie wydostały się poza grono wtajemniczonych osób. 

Istnieje kilka rodzajów norm definiujących poziomy bezpieczeństwa niszczarek, jednak najpopularniejszym jest DIN – ogólnoeuropejski standard klasyfikacji zniszczonych dokumentów pod względem bezpieczeństwa zawartych na nich danych. DIN to standard stosowany przez wszystkich producentów niszczarek i służy do zaklasyfikowania urządzenia do danej kategorii bezpieczeństwa zniszczonej dokumentacji, w zależności od poziomu rozdrobnienia kartki papieru – im większa ilość drobinek papieru, na jakie jest niszczona kartka – tym wyższy poziom bezpieczeństwa. 

Poziomy bezpieczeństwa DIN - niszczarki

Aby wybrać odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla Twoich dokumentów, warto zapoznać się z rodzajami ścinków. 

P-1 Szerokość paska ≤ 12 mm. Długość paska nielimitowana. 

Zalecany do niskiego ryzyka dokumentów zawierających dane wewnętrzne, np.: materiały promocyjne, ulotki katalogi.  

P-2  Szerokość paska ≤ 6 mm. Długość paska nielimitowana. Niszczarka P-2 tnie kartkę A4 na 40 kawałków. 

Dokumenty/korespondencja wewnętrzna firmy, np.: instrukcje, formularze, ankiety, informacje o podróżach służbowych. 

P-3 Szerokość ścinka ≤ 2 mm. Powierzchnia ścinka ≤ 320 mm². Niszczarka P-3 tnie kartkę A4 na 200 kawałków. 

Codzienne niszczenie dokumentów zawierających informacje poufne, np. adresy. 

P-4 Szerokość ścinka ≤ 6 mm. Powierzchnia ścinka ≤ 160 mm². Niszczarka P-4 tnie kartkę A4 na 400 kawałków. 

Idealny w przypadku niszczenia wyciągów bankowych i poufnych informacji firmowych. 

P-5 Szerokość ścinka ≤ 2 mm. Powierzchnia ścinka ≤ 30 mm². Niszczarka P-5 tnie kartkę A4 na 2000 kawałków. 

Odpowiedni dla poufnych dokumentów osobistych, finansowych i strategicznych. 

P-6 Szerokość ścinka ≤ 1 mm. Powierzchnia ścinka ≤ 10 mm². Niszczarka P-6 tnie kartkę A4 na 6000 kawałków. 

Odpowiedni do niszczenia niejawnych dokumentów prawnych, wojskowych i finansowych zawierających informacje zastrzeżone. 

P-7 Szerokość ścinka ≤ 1 mm. Powierzchnia ścinka ≤ 5 mm². Niszczarka P-7 tnie kartkę A4 na 12 500 kawałków. 

Standard dla ściśle tajnych raportów rządowych i wojskowych.