Wizualizery

Do czego może służyć wizualizer podczas lekcji ?

Współpraca z mikroskopem

Wystarczy połączyć wizualizer z mikroskopem za pomocą specjalnej (często dołączonej do zestawu) przystawki, aby pokazać obraz na dużym ekranie wszystkim uczniom na raz. Koniec problemów ze zbyt małą ilością mikroskopów czy koniecznością sprawdzenia ustawień urządzenia przy każdym uczniu z osobna.

Swobodna praca

Wizualizer bezprzewodowy (link do tabcama jak będzie) lub połączony z przystawką bezprzewodową (DC120 i DC125)  pozwala na poruszanie się z wizualizerem przez całą salę lekcyjną. Możesz podejść do każdego ucznia z osobna i zaprezentować jego pracę.

Ćwiczenie czytania dla najmłodszych

Nauczyciel kładzie na pulpicie tekst (książka, ksero dowolnego tekstu, treść zadania), z którym chce zaznajomić obecnych w klasie uczniów. Dzięki wizualizerowi  tekst lub treść zadania widoczna jest dla całej klasy w tym samym czasie i pozwala uniknąć kserowania dużej ilości materiałów czy wielokrotnego odczytywania treści na głos.

Rozwiążmy ten test!

Przygotowując uczniów do egzaminu testowego z dowolnego przedmiotu, nauczyciel może pokazywać przykładowe plansze testowe i wypełniać je wspólnie z uczniami na ekranie. Wystarczy wówczas 1 kopia testu lub książki z zadaniami.

Ocena prac domowych lub prezentacja wyników

Nauczyciel zadaje pracę domową, np. „narysuj pokój swoich marzeń”. Uczniowie przynoszą swoje prace, które nauczyciel kolejno pokazuje używając wizualizera. Dzięki temu uczniowie mogą zobaczyć kilkanaście różnych sposobów wizualizowania danego zadania, a nauczyciel może pokazać, co mu się szczególnie podobało w każdej pracy. Takie podejście do zajęć pozwala też pokazać uczniom w szczegółach, jak oceniana będzie ich praca, w jakim kierunku się rozwijać i jakich błędów unikać.

Poznawanie przyrody na wielkim ekranie

Oglądać można dosłownie wszystko. Przybliżenie liścia, przekrojone ziarna grochu lub żywe mrówki, chodzące w słoiku. W starszych klasach, dzięki dużemu zbliżeniu oglądać można fragmenty tkanek i inne eksponaty z pracowni biologicznej i chemicznej.

Matematyka na żywo!

Wykresy, funkcje, bryły – nauczyciel rysuje je wszystkie na zwykłej kartce, na pulpicie wizualizera. Cała klasa obserwuje czynność na ekranie w dużym powiększeniu. Rysunki mogą być kolorowe, a obraz pokazywany jest na żywo.

Lekcja plastyki ciekawa jak nigdy

Naukę rysunku, wyklejania, lepienia z plasteliny lub jakiejkolwiek innej czynności przeprowadza się w nowy sposób. Kamera nagrywa każdą czynność, a uczniowie obserwują ją w zbliżeniu na dużym ekranie. Dobrym pomysłem może być zmotywowanie bardziej utalentowanych uczniów do pokazania swoich umiejętności.

Doświadczenia na lekcji fizyki

Ilustrowanie praw fizyki za pomocą prostych doświadczeń nigdy nie było łatwiejsze. Uczniowie mogą pozostać w swoich ławkach i nawet ostatni rząd będzie doskonale widział, co robi nauczyciel, bo całe doświadczenie wyświetli się na żywo na ekranie.

Świat z bliska

Na lekcji geografii pokazywać można globus, mapy i wykresy. I wystarczy jeśli w pracowni znajduje się tylko 1 sztuka każdej z tych pomocy naukowych, bo dzięki wizualizerowi obejrzą ją wszyscy uczniowie na raz.

Na lekcji muzyki

Tekst piosenki dla całej klasy wystarczy umieścić na pulpicie wizualizera. Wszyscy uczniowie zobaczą go na ekranie. Nauczyciel może używać stale tych samych stron z piosenkami, bez konieczności kopiowania ich dla uczniów.

Która to godzina?

Na pulpicie kładzie się zegarek, a następnie zmieniając ustawienia wskazówek uczy się dzieci rozpoznawania godziny. Kolejnym etapem jest oczywiście quiz – kto zgadnie pierwszy, która to godzina?