STEM

Czym są laboratoria cyfrowe?

Laboratoria cyfrowe to zestawy czujników oraz zestawy urządzeń pomiarowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które pozwalają na przeprowadzanie przez uczniów eksperymentów, a tym samym – aktywne pozyskiwanie wiedzy.  Laboratoria cyfrowe wspierają wprowadzenie modelu STEM do szkół, poprzez możliwość samodzielnego wykonywania przez uczniów obserwacji oraz wyciągania wniosków.  

Dlaczego warto? 

Urządzenia wpisujące się w ideę laboratoriów cyfrowych mają za zadanie, w prosty i praktyczny sposób, pomóc uczniom w przyswojeniu omawianego materiału. Powinny być narzędziem łatwym w obsłudze , które nauczy uczniów myślenia przyczynowo-skutkowego oraz w sposób praktyczny zobrazuje omawiane zagadnienia. 

Dodatkowo, rozwiązania takie jak laboratoria cyfrowe einstein™ są kompletnymi platformami edukacyjnymi, oferującymi nie tylko sprzęt, ale również pomoce dydaktyczne dla nauczyciela. Jest to bardzo ważne, ponieważ gotowe scenariusze doświadczeń skracają czas potrzebny do przygotowania się do zajęć, a podział na przedmioty oraz konkretne zagadnienia, pomagają w wybraniu odpowiedniego scenariusza dopasowanego do omawianego materiału. 

Czy używanie cyfrowego laboratorium jest trudne? 

Pytanie zawarte w tytule tego akapitu może odnosić się zarówno do korzystania z tych rozwiązań przez uczniów, jak i przez nauczycieli.  

W przypadku uczniów, korzystanie z tego typu rozwiązań, jest intuicyjne i nie wymaga długiego zapoznawania się ze sprzętem. Młodzież w wieku szkolnym przyzwyczajona jest do technologii w ich życiu: telefonów z aplikacjami, internetu dostępnego praktycznie wszędzie, komputerów oraz zabawek interaktywnych. Korzystanie z takich rozwiązań jest dodatkowo dla nich ciekawe, ponieważ działa na kilka zmysłów i pozwala wykonać doświadczenie samodzielnie. 

W przypadku nauczycieli, korzystanie z laboratoriów cyfrowych nie powinno stanowić problemu. Po pierwsze, są to rozwiązania proste w użyciu, których obsługę można poznać bardzo szybko. Po drugie, np.: w przypadku produktów einstein™, dostępne są gotowe scenariusze doświadczeń wraz ze spisem potrzebnych przedmiotów oraz wyjaśnieniem. Dodatkowo do zestawu dołączane są podręczniki z chemii, fizyki oraz biologii oraz krótka instrukcja korzystania ze sprzętu, która umożliwi zapoznanie się ze sprzętem oraz jego możliwościami. 

Podsumowanie 

Jeśli chcemy uczyć nasze dzieci w sposób najbardziej dla nich korzystny oraz ciekawy, warto korzystać z rozwiązań, które są dostarczane przez producentów laboratoriów cyfrowych. Dzięki nim nauczanie to będzie skuteczne i atrakcyjne dla uczniów oraz proste.