STEM

Czym jest STEM?

Od pewnego czasu słowo STEM jest odmieniane przez wszystkie przypadki i dużo mów się o tym jak ważny jest w edukacji w Polsce. Jednak czym właściwie jest ten STEM i czemu kładzie się na niego taki nacisk? Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w dalszej części tego artykułu. 

STEM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technika, inżynieria, matematyka), a gdy dodamy do tego (Sztukę) otrzymujemy STEAM. Jego ideą jest pokazanie dzieciom, że nauki przyrodnicze są ze sobą powiązane, by ułatwić im przyswajanie wiedzy w szerszej perspektywie. Dodatkowo model ten ma za zadanie rozwijać u dzieci samodzielne myślenie, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyciągania wniosków z obserwacji, które poczyniły. Nie ma tutaj miejsca na wyuczone regułki czy definicję – dziecko uczy się poprzez praktykę i zabawę, która bardzo często pobudza jeszcze w większym stopniu ciekawość dziecka i motywuje do dalszego działania.  

Czym jest STEM - Multimediawszkole

Jeśli wiemy już czym jest STEAM warto poświęcić w tym momencie kilka linijek odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest on tak ważny i potrzebny w szkołach. Badania przeprowadzone przez Bureau of Labor Statistics* (BLS) pokazują, że na rynku pracy przyszłości najwięcej perspektyw będą miały osoby z wykształceniem technicznym i inżynieryjnym, np.: programista, technik matematyczny, biomedyk, chemik, inżynier środowiska oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii, fizyki, itp.). Dlatego już teraz warto położyć nacisk na naukę przedmiotów ścisłych w szkołach, tak by przyszłe pokolenia miały przed sobą jasną przyszłość i możliwości rozwoju zawodowego. Tym bardziej, iż szacuje się, że od 2017 do 2027 liczba stanowisk pracy związanych ze STEAM wzrośnie o 13%. 

Kolejną kwestią jaką warto poruszyć są skuteczne metody nauczania. Jak obrazują dane Centrum Nauki Kopernik, najlepiej sprawdzają się metody aktywne, samodzielne doświadczenia i ich analiza oraz dochodzenie do wniosków poprzez eksperymentowanie. Jednak, jak pokazują dane PISA ponad 60% ankietowanych uczniów, nigdy nie wykonywało doświadczeń w czasie zajęć lekcyjnych. Liczba ta jest tym bardziej zatrważająca, gdy porówna się ten wynik z otrzymanym w USA, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 32% ankietowanych. 

Nigdy nie wykonywałem doświadczenia podczas zajęć lekcyjnych – POLSKA

Nigdy nie wykonywałem doświadczenia podczas zajęć lekcyjnych – USA

*Dane według PISA

Co więc zrobić by to zmienić? Najlepiej jest skorzystać z gotowych rozwiązań, stworzonych właśnie po to, by wspierać wprowadzanie idei STEAM do polskich szkół. 

Jeśli, na przykład, myślimy o nauce programowania wśród dzieci, warto wybrać specjalne stworzone do tego celu roboty, które dają możliwość samodzielnego złożenia i tworzenia własnych projektów, co dodatkowo pobudza kreatywność dzieci (zatem rozszerzone STEAM, nie tylko STEM).  

Nauka fizyki, chemii i biologii w modelu STEM? Nic prostszego! Wystarczy skorzystać na lekcji, z gotowych zestawów czujników wraz z urządzeniem pomiarowym, by w kilka minut przeprowadzić ciekawe doświadczenia, które pomogą uczniom w przyswojeniu omawianego materiału. Dzięki dodatkowym materiałom, takim jak podręczniki wraz z przygotowanymi scenariuszami doświadczeń, otrzymujemy kompletny zestaw pozwalający na przygotowanie ciekawych zajęć w krótkim czasie nawet, gdy omawiany jest bardziej skomplikowany temat.  

Einstein Tablet+3

Jeśli natomiast chcemy skupić się w głównej mierze na kreatywności uczniów, dodatkowo ucząc ich programowania lub zasad fizyki warto wybrać klocki elektroniczne, które dają dzieciom możliwość tworzenia własnych wynalazków czy rozwiązań. 

Pomysłów na polskim rynku jest sporo warto więc z nich korzystać na zajęciach, tak by dzieci i młodzież mogły przyswajać wiedzę w najbardziej efektywny dla nich sposób.  

Możemy wprowadzić ideę STEAM w życie, więc zróbmy to!  

*Biuro Statystyki Pracy – agencja federalna działająca na terenie USA zbierająca i udostępniająca dane na temat ekonomii kraju