Gotowe wnioski

Gotowe wnioski zostaną udostępnione po opublikowaniu przez MEiN zasad programu w 2021 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
Prawdopodobna jest zmiana katalogu sprzętu i pomocy dydaktycznych możliwych do zakupienia jak i harmonogram programu. Aktualizowany jest również wzór wniosku.
Jeśli chcesz otrzymać informacje dot. programu zostaw nam swój adres mailowy. Poinformujemy Cię o znowelizowanych zasadach niezwłocznie po ich ogłoszeniu.