Beneficjenci programu

Z dofinansowania mogą skorzystać:

szkoły podstawowe

14 000 zł + 3500 zł wkładu własnego*szkoła, która nie brała udziału w programie
35 000 zł + 8750 zł wkładu własnego*szkoła, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
35 000 zł + 8750 zł wkładu własnego*szkoła, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi

szkoły ponadpodstawowe

14 000 zł + 3500 zł wkładu własnego*licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

100 000 zł + 25 000 zł wkładu własnego* (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

*wkład własny dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister.
W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.