Lidia Wasielak

Lidia Wasielak

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym dzieci i młodzieży. Specjalista z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii oraz trener kompetencji miękkich. Zawodowo związana z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym oraz własną działalnością terapeutyczną. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz wychowawców. Szkolny organizator rozwoju edukacji w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli. Pracuje z dziećmi z SPE, rodzicami i nauczycielami diagnozując i udzielając im pomocy w formie zajęć, konsultacji i porad. Twórcza, kreatywna, empatyczna i refleksyjna. Dba o rozwój własny oraz innych. Poszukuje efektywnych metod pracy z drugim człowiekiem i stąd jej udział w m.in. Szkole dla Rodziców i Wychowawców, Psychomotoryce Empowermentu, Czas na Uważność oraz wielu innych szkoleniach, które wzbogaciły jej warsztat pracy. Realizuje szkolenia m.in. w zakresie psychopedagogiki, kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacji interpersonalnej.