uKit – gotowe scenariusze zajęć

uKit Entry w łatwy i przyjemny sposób uczą programowania zgodnie z podstawą programową. Na naszej stronie znajdują się gotowe scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, które można wykorzystywać podczas zajęć. Materiały zostały stworzone przez doświadczonych nauczycieli, specjalistów w zakresie edukacji informatycznej. Scenariusze obejmują odniesienie do podstawy programowej dla klas 2-4 szkoły podstawowej.

Poniżej krótko omawiamy poszczególne scenariusze zajęć. Wszystkie scenariusze możesz pobrać na naszej stronie.

Czas trwania poszczególnych lekcji jest ustalamy indywidualnie (w zależności od tego ile czasu chcemy przeznaczyć na te zajęcia), scenariusz może zająć więcej niż 45 minut.

Lekcja 1. Witaj, Robocie!

Cel ogólny: ukształtowanie wiedzy o robotyce i wstęp do dalszych działań.

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – omówienie różnych typów robotów i ich zastosowania
 • technika – objaśnienie pięciu elementów budowy robota
 • inżynieria – omówienie poszczególnych części zestawu do robotyki uKit

Lekcja 2. Szlaban automatyczny: rodzaje ruchu

Cel ogólny: ukształtowanie wiedzy o robotach i jego budowa.

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – objaśnienie istoty ruchu liniowego
 • matematyka – omówienie dodatnich i ujemnych wartości kątów
 • technika – opanowanie sterowania kątem obrotu osi serwomotoru oraz jego prędkością obrotową, objaśnienie łączności przez Bluetooth między komputerem a jednostką główną
 • inżynieria – uzyskanie efektu podnoszenia się i opuszczania bariery (szlabanu) przez precyzyjne sterowanie kątem i kierunkiem obrotów osi serwomotoru

Program zajęć: Warsztaty zaczynają się od krótkiej rozmowy z dziećmi na temat działania szlabanu, przypomnienie jak zbudowany jest serwomotor. Zasadnicza część działań to budowa i programowanie modelu, a następnie podłączenie go przez Bluetooth. Następnie dzieci programują ramię. Zajęcia kończą się pogadanką na temat spostrzeżeń i przemyśleń, porównaniu rodzajów ruchu ciał ze zbudowanym ramieniem. Na koniec uczniowie otrzymują dodatkowe pytania oraz zadania do rozwiązania.

Lekcja 3. Kłapacz: otwieranie i zamykanie ust

Cel ogólny: budowanie, programowanie i działanie poszczególnych części robota.

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – omówienie sposobu otwierania i zamykania ust
 • matematyka – omówienie kątów w kontekście otwierania i zamykania ust
 • technika – omówienie sposobu otwierania i zamykania ust
 • inżynieria – działanie jednostki głównej i komunikacja z nią. Sterowanie mechanizmem otwierania i zamykania „ust” robota

Program zajęć: Warsztaty rozpoczynają się od rozmowy na temat poruszania ustami, omówienia budowy szczęki oraz przypomnienia wiedzy,  przyswojonej na poprzednich zajęciach.  Zasadnicza część działań to budowa modelu robota, programowanie go i podłączenie przez Bluetooth. Zakończeniem zajęć jest rozmowa na temat wykonanych ćwiczeń, o sile szczęki, porównanie szczęki ze zbudowanym robotem. Na koniec przygotowane zostały pytania i ciekawostki.

Lekcja 4. Klub golfowy: odległość, siła i ruch

Cel ogólny: budowanie, programowanie i działanie poszczególnych części robota.

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – omówienie zależności odległości pokonywanej przez uderzone ciało od działających na nie sił
 • matematyka – pomiar odległości
 • technika – dobór właściwego kąta obrotu i prędkości obrotowej serwomotoru
 • inżynieria – zbudowanie robota, który ruchem wahadłowym wybija umieszczony na jego drodze przedmiot (piłkę). Dostosowanie wysokości i prędkości rozmachu ramienia

Program zajęć: Lekcja rozpoczyna się od wprowadzenia w świat golfa, wytłumaczenia zasad gry i omówienia sił, które działają w golfie. Po przypomnieniu informacji z poprzednich zajęć, następuje zasadnicza część zajęć. Zasadniczą częścią zajęć jest budowa robota, zaprogramowanie go j i podłączenie przez Bluetooth. Zajęcia kończy dyskusja dotycząca spostrzeżeń i przemyśleń uczniów. Dodatkowo zadane zostaną pytania dotyczące zajęć i ważne informacje do zapamiętania.

Lekcja 5. Trąba słonia: stawy i stopnie swobody

Cel ogólny: budowanie, programowanie i działanie poszczególnych części robota.

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – omówienie budowy szkieletu, stawów i mięśni ssaków, omówienie roli kości, stawów i mięśni w poruszaniu się zwierząt
 • matematyka – wprowadzenie do tematy płaszczyzn i kątów, obliczenie liczby paliczków (kości palców) z uwzględnieniem kolejności działań matematycznych
 • technika – dostosowanie i skoordynowanie kątów obrotu i prędkości obrotowych dwóch serwomotorów
 • inżynieria – symulacja ruchu trąby słonia przez połączenie dodatnich i ujemnych kierunków obrotów dwóch serwomotorów
 • sztuka – ustne opisywanie możliwych przyszłych zastosowań robotów  o wieloprzegubowych ramionach

Program zajęć: Warsztaty rozpoczynają się od liczenia w grupach paliczków dłoni. Następnie trwa dyskusja na temat poprawnej odpowiedzi, która jest udowodniona zdjęciem rentgenowskim. Zasadniczą częścią warsztatów jest budowa, programowanie i podłączenie przez robota Bluetooth. Lekcja kończy się czasem na spostrzeżenia i przemyślenia uczniów oraz dodatkowymi pytaniami.

Lekcja 6. Ślimak: pomiar czasu i obliczanie prędkości

Cel ogólny: budowanie, programowanie i działanie poszczególnych części robota

Cele szczegółowe:

 • nauki przyrodnicze – pomiar czasu i obliczanie prędkości, omówienie wpływu tarcia na przemieszczanie się
 • matematyka – zrozumienie zależności matematycznej między odległością, prędkością i czasem
 • technika – dostosowanie i skoordynowanie kątów obrotu o prędkości obrotowych dwóch serwomotorów;
 • inżynieria – budowa robota-ślimaka, który pełza dzięki odpowiedniemu połączeniu ruchów dwóch serwomotorów

Program zajęć: Warsztaty zaczynają się od wprowadzenia, podczas którego omawiana jest budowa ślimaka, głównie jego sposób poruszania się. Zasadniczą częścią zajęć jest budowanie i programowanie robota na wzór ślimaka. Następnie uczniowie mierzą prędkości naszego robota podczas poruszania się (samodzielnie i z obciążeniem). Na zakończenie lekcji zostały przygotowane pytania i zadania oraz powtórzenie ważnych wiadomości.

Strony: 1 2

Mogą Cię również zainteresować: